Oproep voor notulist OLC-IT

Gezocht student(en) voor een notuleerfunctie voor de opleidingscommissie (OLC) van Informatica.

BOZ blijft wel het aanspreekpunt voor de OLC en wij verzorgen en verzamelen verder alles. Het gaat dus puur om het maken / uitwerken van de notulen.

We zoeken studenten die geïnteresseerd zijn, bij voorkeur studenten die ervaring hebben met het maken van (Engelstalige) notulen en de studie Technische Informatica volgen (i.v.m. kennis). Je mag geen lid zijn van de OLC-IT.

Het gaat om ongeveer 11 vergaderingen per jaar en er staat een vergoeding tegenover. De vergaderingen zijn één keer per maand en altijd op dinsdagochtend.

Je krijgt een UT Flex aanstelling en kunt je gewerkte uren declareren.

Mocht je interesse hebben of nog verdere vragen hebben kun je contact opnemen met Sabine Padberg.

s.g.padberg-heskamp@utwente.nl, T: 0534895455.