SNiC-commissie interesselunch 22 juni

Er is een goede kans dat IA het volgende SNiC-symposium mag organiseren, op 22 juni is er daarom een SNiC-commissieinteresselunch in de Abscint tijdens de lunchpauze.

SNiC is een stichting die jaarlijks een groot symposium organiseert voor negen informatica studieverenigingen, waaronder Inter-Actief. Tijdens de afgelopen SNiC-vergadering werd duidelijk dat er een grote kans is dat Inter-Actief de eer krijgt het symposium van 2019 te organiseren. Om de kans dat wij deze taak toebedeeld krijgen nog wat te vergroten, heeft het kandidaat-bestuur besloten in de komende weken alvast een commissie te vormen. Deze commissie zal in het geval dat wij inderdaad het SNiC-symposium van 2019 gaan organiseren aan de slag gaan met de organisatie. Op 22 juni zal er een SNiC-commissieinteresselunch plaatsvinden waar meer duidelijkheid zal worden geschept over de stichting en het symposium alsmede de organisatie daarvan. Er zal gratis lunch aanwezig zijn. Je hebt daarna tot 29 juni de tijd om naar bestuur@inter-actief.net te mailen dat je geïnteresseerd bent om plaats te nemen in de commissie, zodat we in de periode daarna een kort gesprek met je kunnen inplannen. Als je langskomt stellen we het op prijs als je je inschrijft op de website, zodat wij een indicatie hebben van het aantal aanwezigen.