Collaboration/Samenwerking

Dutch Version:

Kan uw bedrijf een of meer extra werkkrachten gebruiken?

Heeft uw bedrijf interesse in afgestudeerde Informatica of Business & IT studenten en wilt u daarom deze studenten al tijdens hun studie kennis laten maken met uw onderneming? Of hebt u een project waarvoor u een extra werkkracht in zou willen zetten? Wellicht kunnen wij dan iets voor elkaar betekenen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Om deze reis mogelijk te maken dienen de deelnemende studenten een opdracht van 120 of 160 uur uit te voeren bij bedrijven in Nederland. Hierbij kunt u denken aan consultancy of een programmeeropdracht. De precieze invulling wordt geheel in overleg met de opdrachtgever bepaald. Als studiereiscommissie zijn wij op zoek naar bedrijven waar onze deelnemers hieraan een invulling kunnen geven. Ook bieden wij profilerende samenwerking aan om uw bedrijf (meer) bekendheid te geven bij Business & IT- en Informaticastudenten. Hierbij kunt u onder andere denken aan een mail naar alle studenten, een advertentie in het voor- of naverslag van de studiereis of als partner op onze website vermeldt worden.

De voordelen van Contract Research voor u op een rijtje:

  • U kunt een kleine afgebakende ICT opdracht van 120 of 160 uur uit laten voeren;
  • De studenten hebben veel ervaring met consultancy- en programmeeropdrachten;
  • Studenten in de eindfase van hun studie maken kennis met uw onderneming;
  • Deze gemotiveerde studenten werken voor een relatief lage vergoeding.

Hoe nu verder?

Heeft u interesse in één of meer van de bovengenoemde opties of vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan vooral contact met ons op via samenwerking@usb14.com. Dan zullen wij u in ieder geval ons informatiepakket toesturen. Dit pakket bevat onder andere meer informatie betreffende de studiereis en over de bovengenoemde manieren van samenwerking.

English Version:

Can your company use one or more extra work forces?

Is your company interested in graduated Computer Science or Business & IT students and would your company like to come in contact with these students during their study? Or do you have a project that could use an extra work force? Then perhaps we can help each other.

How can we help you?

To make this trip possible, participating students have to carry out a work assignment of 120 or 160 hours at companies in the Netherlands. This can for example be a consulting or programming assignment. The exact interpretation is fully determined in consultation with the company. As a study tour committee we are looking for companies with such an open assignment. Next to that, we also offer collaboration options to create more awareness for your company at Business & IT- and Computer Science students. Examples of options include a mail to all students, an ad in one of the reports of the study tour or mentioning your company as a partner on our website.

The benefits of Contract Research for you:

  • Students perform a small, defined ICT assignment of 120 or 160 hours;
  • Students have a lot of experience in consulting and programming assignments;
  • Students in the final phase of their studies get acquainted with your company;
  • These motivated students work for a relatively low fee.

How to continue?

Are you interested in one or more of the above options or do you have any questions regarding this information? Please do not hesitate to contact us at externalaffairs@usb14.com. We will then at least send you our information package. This package includes more information regarding the study tour and the ways of collaboration.