Download 'Introductie'
Download 'SaaS'
Download 'Moderne datacenter'

ICT in het datacenter

17:05 - 18:00
Introweb
Ewald Lucas
Pieter de Haer
Peter Bult

Begin dit jaar werd in een wetenschappelijk onderzoek gesteld dat de energie die nodig is om twee zoekopdrachten in Google uit te voeren, vergelijkbaar is met het koken van een pan met water. In deze presentatie proberen we op basis van een tweetal cases (virtualisatie van een bestaande ISP en een Multi-tenant SaaS omgeving) aan te tonen dat door het gebruik van nieuwe technologieën in het datacenter het energieverbruik drastisch verlaagd kan worden. Aan bod komen virtualisatie, optimalisatie van stroomverbruik, efficiëntere koeltechnieken en nieuwe manieren van werken die ervoor zorgen dat het milieu wordt ontzien. We durven zelfs de stelling aan dat ICT en datacenters juist voor een beter milieu zorgen.