Old privacy policies

Current privacy document

The current privacy policy can always be found on privacy.ia.utwente.nl.

A detailed overview of all changes to our privacy policy can be found in the edit history on GitHub.

Privacy document until 31-07-2023

Privacy document

Privacy document until 31-10-2019 (Only available in Dutch)

I.C.T.S.V. Inter-Actief respecteert de privacy van al haar leden en alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens van bezoekers

De gegevens van bezoekers worden digitaal vastgelegd ten behoeve van het opsporen van technische problemen en zijn niet terug te leiden naar individuele personen, tenzij dat door de aard van de bedoelde problemen noodzakelijk is.

Gegevens van leden

De gegevens van de leden worden gebruikt ten behoeve van het bijhouden van de ledenadministratie, in de strekking en met de bedoelingen zoals deze statutair vast zijn gelegd, alsmede voor de digitale dienstverlening aan haar leden. Hieronder vallen onder andere de wettelijke eisen aan de ledenadministratie, het opsturen van de I/O Vivat en het versturen van bedrijfsmailingen.

Leden kunnen hun voorkeur uitspreken over het gebruik zoals bedoeld in de laatste twee opsommingen van de laatste volzin in de vorige alinea door dit aan te geven in het persoonlijke gedeelte van de website.

De vereniging verkoopt nooit de gegevens van haar leden aan derden; mailingen worden altijd door de vereniging namens het bedrijf verstuurd. Gegevens voor andere doelen worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is; de gegevens worden ook in die gevallen vertrouwelijk behandeld.

Leden kunnen zelf hun gegevens inzien en wijzigen nadat ze zijn ingelogd of een verzoek indienen bij het bestuur van de vereniging om inzage in de gegevens te krijgen. Uitsluitend het bestuur van de vereniging, alsmede enkele personen aangewezen door het bestuur, hebben toegang tot de ledenadministratie.

Inloggen

Inloggen op de website kan zowel via het actieveledenaccount (inden aanwezig) als via het ICTS-account. De inloggegevens van deze laatste worden niet opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de authenticatie van de gebruiker.

Cookies

Om het inloggen op de website mogelijk te maken, plaatst Inter-Actief een cookie op iedere computer waarmee de site wordt bezocht. Dit cookie bevat een unieke identificerende code waarmee een browser aan een sessie gekoppeld kan worden. Dit cookie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.