Technical Writing

Technical Writing is vanaf collegejaar 2012-2013 verplichte voorkennis voor bachelorreferaat (alleen voor INF).

Wil jij in 2012-2013 of later je bachelorreferaat gaan volgen? En studeer je INF? Dan moet je vantevoren het vak Technical Writing hebben gevolgd. Dit vak wordt één keer per jaar gegeven, in kwartiel 4. Als je dat dus nog niet hebt gedaan en wel volgend jaar je referaat wil maken, dan zal je komend kwartiel technical writing moeten doen. Het is geen heel groot vak, je krijgt er dan ook geen studiepunten voor. Het bestaat uit een paar colleges en tussendoor een paar opdrachten die je moet maken. Het valt goed te combineren met het tweedejaars projectkeuzevak omdat je dan de tussenverslagen van het projectvak kan gebruiken als opdracht voor technical writing. <p> Zonder het certificaat dat je voor technical writing krijgt mag je niet beginnen aan bachelorreferaat.<p> Inschrijven voor Technical Writing kan via Blackboard. Zoek op 'Technical Writing' bij het tabblad Organizations.