Onderwijsupdate 11

Voor sommige studenten is het niet duidelijk bij welke deur ze moeten aankloppen als ze een onderwijsgerelateerde klacht willen indienen.

<i>Door Bas Janssen</i><p>

Voor sommige studenten is het niet duidelijk bij welke deur ze moeten aankloppen als ze een onderwijsgerelateerde klacht willen indienen. Dit is niet erg: elk van de hieronder genoemde commissies is bereid je op weg te helpen om zo het onderwijs te verbeteren. Toch kan het geen kwaad om van alle commissies een beetje af te weten.<p>

<b>Onderwijs Evaluatie Commissie (OEC)</b> <p> De onderwijsevaluatiecommissie (OEC) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs door elk vak om de paar jaar een te evalueren. Je moet hierbij denken aan een gestructureerde discussie waarbij onderwerpen zoals tevredenheid, moeilijkheidsgraad en leermethodes aan bod komen. Dit geeft niet alleen een student de mogelijkheid om een vak te beoordelen, maar dit geeft ook de docent een mogelijkheid om zijn vak te verbeteren. <p> <b>Kwaliteitszorg</b><p>

De kern van kwaliteitszorg is de vakevaluaties die je bij elk tentamen voor je neus krijgt. Deze vakevaluaties geven soms signalen af die mogelijk wijzen op problemen of ongewenste situaties binnen een vak. De opmerkingen die een student op het evaluatieformulier plaatst, samen met de uitkomst van de gesloten vragen op het evaluatieformulier, kan een docent helpen zijn vak te verbeteren. Ook gebruikt de faculteit de evaluatie als indicator van het presteren van een vak. <p> <b>Functionaris Onderwijs en de Onderwijscommissie</b><p>

De onderwijscommissie is een commissie van Inter-Actief die de functionaris onderwijs (Marije) helpt met het verbeteren van het onderwijs en het ondersteunen van studenten. Naast de onderwijs gerelateerde activiteiten die de OC organiseert, kunnen studenten bij de OC aankloppen als ze een klacht hebben. Marije kan dan in samenwerking met de OC de student op weg helpen als ‘gids’, maar helpt studenten ook al belangen behartigen: zo voert ze constructieve gesprekken met docenten. <p> Hoewel veel commissies hun best doen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, blijft het idee natuurlijk wel dat studenten zelf de docenten kunnen aanspreken als ze een opmerking hebben over een vak. Veel docenten zullen zelfs blij zijn als ze een gesprek aankunnen met een geïnteresseerde student!<p>

Zit je op dit moment met een klacht of verbeterpunt, dan kan dit verhaal je hopelijk een kant op sturen. Ben je na dit verhaal echter nog niet zeker bij wie je moet aankloppen, dan staat de deur altijd open bij IA, OEC en Kwaliteitzorg en helpen we je graag verder. <p> <b>Emailadressen:</b> <ul> <li><b>OEC</b>: oec@cs.utwente.nl</li> <li><b>Kwaliteitszorg</b>: qual@cs.utwente.nl</li> <li><b>Functionaris onderwijs</b>: onderwijs@inter-actief.net</li> <li><b>Onderwijscommissie</b>: oc@inter-actief.net</li>