Faculteitsraad zoekt INF-student

De faculteitsraad is op zoek naar een nieuwe informaticastudent! Lijkt het jou wat?

Dit voorjaar worden verkiezingen gehouden voor zowel de personeels- als de studentengeleding van de Faculteitsraad EWI. De raad heeft 8 zetels voor beide geledingen. Vanaf donderdag 15 maart ligt het kiezersregister ter inzage op het stembureau, kantoor Zilverling A116. In het register staat het personeel dat op de peildatum (13 maart jl.) in dienst was bij EWI en de studenten die op deze datum officieel stonden ingeschreven bij een opleiding van de faculteit. <p>

Tot en met donderdag 29 maart, kunnen verzoeken tot verbetering van het register worden ingediend. <p>

De dag kandidaatstelling is vastgesteld op dinsdag 17 april (tot 17.00 u.) <p> Alle informatie, zoals het tijdschema, formulieren etc., komen op de website van EWI onder FR-verkiezingen: <a href ="http://www.utwente.nl/ewi/organisatie/bestuur/faculteitsraad/fr_verkiezingen/">www.utwente.nl/ewi/organisatie/bestuur/faculteitsraad/fr_verkiezingen/</a> <p> De benoeming in de FR geldt voor een periode van twee jaar (personeelsgeleding), resp. één jaar (studentengeleding).