Clustering van een bacheloropleiding

Onlangs heeft de URaad ingestemd met nieuwe clusterindeling op onze universiteit.

Deze clusterindeling kan worden vergeleken met een faculteit. In een faculteit is er overlap tussen de vakken/vakgroepen/docenten. Dit is bij een cluster ook zo, maar gaat bij een cluster gelden voor het TOM.

Zoals de UT zegt: "Het College wil het ontwerpproces graag vereenvoudigen en opleidingen stimuleren om modules te delen. Daarom worden opleidingen die inhoudelijke overlap hebben of waarbij dat gewenst is, samengevoegd in een cluster."

Als informatica en BIT zitten wij in het Information & Communication Technology (ICT) cluster samen met TW, EE en CreaTe.

Meer informatie: <a href="http://my.utwente.nl/s-c/clustering-van-bacheloropleidingen.nl" >http://my.utwente.nl/s-c/clustering-van-bacheloropleidingen.nl</a>