'Studentenbloemetje' Informatica

De Opleidingscommissie Informatica wil studenten die er uit springen door hun extra inzet, motivatie of verrassende bijdrages graag eens in het zonnetje zetten.

De eerste twee studentenbloemetjes zijn onlangs uitgereikt aan Henk Mulder en Marije de Heus. Beide studenten werden genomineerd door Arend Rensink, die ook de boeketten heeft uitgereikt.

<a href="http://www.utwente.nl/ewi/onderwijs/prijzen/Studentenbloemetje%20Informatica/Eerste%20%27studentenbloemetjes%27%20Informatica%20uitgereikt.doc/">Zie hier voor meer informatie</a>