Nieuwe opleidingsdirecteuren BIT en CS

We feliciteren Maria Iacob en Arend Rensink met hun aanstelling! Maar wat betekent dit voor jou?

De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit binnen een specifieke opleiding. Hij/zij kan dus enorm veel invloed hebben, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen er niet dermate grote veranderingen opkomen die je als student zou bemerken. Mocht het wel zo zijn, dan is het handig om te weten dat opleidingsdirecteur advies afneemt van de opleidingscommissie, waar óók studentleden in zitten en waar je gemakkelijk contact mee op kan nemen!


Officiële aankonding (Bron)

Per 1 augustus volgt prof. dr. M.E. (Maria) Iacob (hoogleraar IEBIS bij BMS) Dr L. (Luís) Ferreira Pires op als directeur van de opleiding BIT. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraak dat het directeurschap van deze opleiding alternerend wordt ingevuld door beide faculteiten EWI en BMS.

Per 1 september aanstaande is prof. dr. Ir A. (Arend) Rensink de nieuwe opleidingsdirecteur van Technische Informatica. Hij volgt prof.dr.ir. G.J. (Geert) Heijenk op na een periode van ruim 3 jaar.

Ik ben er van overtuigd dat beide opleidingen ook bij de nieuwe opleidingsdirecteuren in goede handen zijn en wens Maria en Arend heel veel succes toe.

Namens het faculteitsbestuur

Joost Kok Decaan