Onderwijsupdate 1

We zijn alweer over de helft van het eerste kwartiel. Lees in deze onderwijsupdate wat je kunt doen met klachten of complimenten over vakken die je volgt!

<b>Cursus C</b> <p> In het tweede kwartiel wordt het tweedejaarsinformaticavak Besturingssystemen gegeven. Bij dit vak moeten een aantal practica gevolgd worden waarbij in C geprogrammeerd moet worden. Het C programmeren maakt geen deel uit van het curriculum en veel studenten kunnen dus nog niet in C programmeren. <p> Inter-Actief organiseert voor het tweede kwartiel een cursus C programmeren zodat je goed voorbereid aan besturingssystemen kan beginnen. Binnenkort zal je hier meer over horen via de website en de weekmail van Inter-Actief. <p> <b>Onderwijsklachten</b> <p> Het zou kunnen dat je ontevreden bent over èèn van de vakken die je volgt, bijvoorbeeld omdat er voorkennis voor nodig is die niet vantevoren aangegeven was, deadlines niet redelijk zijn of twee colleges tegelijk vallen. Als dat het geval is kan je mij een keer aanspreken op de bank of in de kamer van Inter-Actief of je kunt een klacht indienen op https://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/klachten/. Ik ga dan mijn best doen om een oplossing te vinden. <p> <b>Onderwijsbloemetje</b> <p> Elk kwartiel reikt Inter-Actief een onderwijsbloemetje uit aan een docent. Dit bloemetje gaat naar iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor een vak: dit kan bijvoorbeeld een extra college zijn waar behoefte aan was bij de studenten of een vak verbeteren ten opzichte van het jaar daarvoor. Vind jij dat een van je docenten zo’n bloemetje verdient? Nomineer dan je docent door een mail te sturen naar onderwijs@inter-actief.net met daarin de naam van de docent en een korte motivatie!