15 Dec Thu
Onderwijsupdate 8 »

Deze onderwijsupdate gaat in zijn geheel over informatievoorziening (specifiek over evaluaties, afstudeerinformatie en onderwijsvernieuwingen).

<b>Onderwijsevaluaties</b><p> Binnen informatica houdt de Kwaliteitszorg zich bezig met de kwaliteit van de vakken. Zij regelen bijvoorbeeld de enquêtes die je bij elk tentamen invult. Ook houden ze regelmatig evaluatiegesprekken na afloop van het kwartiel. In deze gesprekken krijgen studenten de kans om te laten horen wat ze van het vak vonden. Al deze informatie wordt verzameld en is te vinden op http://kwaliteitszorg.cs.utwente.nl/.<p>

<b>Afstudeerinformatie</b><p> In een van de vorige updates had ik het over het gebrek aan informatie voor afstudeerders. Echter staat er al sinds een paar maanden een zeer uitgebreide afstudeerhandleiding online, maar bijna niemand was daar nog van op de hoogte. De handleiding is te vinden op http://www.utwente.nl/csc/programmeinformation/final%20project/.<p>

<b>Overzicht veranderingen</b><p> Ik ben bezig met het maken van een overzicht van wat er allemaal gaat veranderen op het gebied van onderwijs. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het Twents onderwijsmodel, de langstudeerdersboete of het afschaffen van de masterstudiefinanciering. Als je vragen hebt over een specifieke verandering hoor ik dat graag, want dan kan ik dat nog meenemen. Mail me dan op onderwijs@inter-actief.net.

10 Dec Sat
Nomineer een docent voor de onderwijsprijs! »

Tot 19 december kan je je favoriete docent nomineren voor de onderwijsprijs.

Heb jij een docent van wie je vindt dat hij of zij de onderwijsprijs verdient? Dan kan je hem of haar nomineren voor de onderwijsprijs. Dat kan via een mail naar oc@inter-actief.net met de naam van de docent + de reden of door <a href="https://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/onderwijsprijs/">dit formulier</a> in te vullen.<p> Tot 19 december kunnen docenten genomineerd worden. Uit alle nominaties selecteert de onderwijscommissie een aantal docenten. Op deze docenten kan vanaf januari 2012 gestemd worden.<p> De winnaar van deze decentrale onderwijsprijs dingt vervolgens weer mee naar de centrale (universiteitsbrede) onderwijsprijs. <p>

04 Dec Sun
Onderwijsupdate 7 »

Nomineer je favoriete docent voor de onderwijsprijs of lees welke onderwijsklachten er binnen zijn gekomen in deze nieuwe onderwijsupdate.

<b>Onderwijsprijs</b><p> Elk jaar reikt Inter-Actief de onderwijsprijs uit aan een docent van een informatica- of bedrijfsinformatietechnologievak. Deze docent ding dan ook mee naar de universiteitsbrede onderwijsprijs.<p> Inmiddels kunnen er weer docenten genomineerd worden voor de onderwijsprijs van dit jaar. Je kan een docent nomineren door oc@inter-actief.net of onderwijs@inter-actief.net te mailen met de naam van de docent en een motivatie voor de nominatie. De motivatie hoeft niet heel uitgebreid te zijn, één zin is voldoende.<p> Voor meer informatie over de onderwijsprijs of een overzicht van de vorige winnaars ga je naar <a href="https://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/nl/onderwijsprijs/">de onderwijsprijspagina van de Inter-<i>Actief</i> site</a>.<p>

<b>Klachten</b><p> Er zijn de afgelopen tijd klachten binnengekomen over de slagingspercentages bij Programmeren 1 en Discrete Wiskunde 1. Die zouden namelijk erg laag zijn. Vooral bij discrete wiskunde 1 is dat zo: het slagingspercentage zal daar rond de 10% liggen. De opleidingsdirecteur is hiervan op de hoogte en er wordt op dit moment gekeken naar wat de oorzaak hiervan is. Als je meer informatie hebt over de precieze slagingspercentages, ontvang ik die graag op onderwijs@inter-actief.net. <p>

<b>3e Tentamenpoging</b><p> In mijn onderwijsupdates had ik het al eerder over de tentamenpoging, maar ik wil de mensen die volgende tentamenperiode een derde tentamenkans nodig hebben graag nog een keer eraan herinneren. Het is van groot belang om op tijd te beginnen met het aanvragen van de derde kans. Het is aanbevolen om op zijn minst 6 weken vantevoren met de aanvraag te beginnen. Als je een tentamen dus niet hebt gehaald afgelopen kwartiel, en volgende tentamenperiode wil je deze herkansen voor de derde keer, begin dan nu met het aanvragen van dit tentamen. Meer hierover lees je op <a href="http://www.utwente.nl/inf/onderwijszaken/regels/regelingen/3ekans/">www.utwente.nl/inf/onderwijszaken/regels/regelingen/3ekans</a>.

24 Nov Thu
Symposiumcommissie 2012 gevormd »

Ook in 2012 organiseert Inter-Actief een symposium. De commissie die dit symposium gaat organiseren is rond!

De functieverdeling is als volgt: <br /> Anton Timmermans: Voorzitter<br /> Gijs Bolhaar: Secretaris en functionaris promotie<br /> Cas Ebbers: Penningmeester<br /> Joost van Doorn: Functionaris Sprekers<br /> Sander Bannink: Functionaris Externe Betrekkingen<br />

21 Nov Mon
Zet je schoen bij Inter-Actief »

Zet op 23 november je schoen voor de haard in de Inter-Actiefkamer!

Wie weet zorgt de Sint voor een verrassing de volgende dag!

20 Nov Sun
Onderwijsupdate 6 »

De onderwijsupdate van deze week gaat over tentamens: klachten over de afgelopen tentamens de derde tentamenpoging en oefenmateriaal voor de volgende tentamens.

Vorig kwartiel waren er voor het eerst mensen die officieel een derde tentamenpoging aan moesten vragen. Vanwege deze nieuwe regel werd er ook extra streng gecontroleerd of iedereen zich wel had ingeschreven voor tentamens. Niet bij alle tentamens ging dat goed; het is in ieder geval bij Programmeren 1 en Discrete Wiskunde 1 voorgekomen dat surveillanten met studenten in discussie gingen, zelfs toen het tentamen al was begonnen. Hier hadden ook studenten last van die zich wél hadden ingeschreven. Dit had niet mogen gebeuren, want het is niet de bedoeling dat de docent met de student in discussie gaat over het wel of niet ingeschreven zijn. Als je ook last hebt gehad van zoiets kan je een klacht indienen op <a href="https://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/klachten/">de klachtenpagina van Inter-<i>Actief</i></a> of mij mailen (onderwijs@inter-actief.net). <p> De verwachting is wel dat hier volgend kwartiel minder klachten over zullen zijn, omdat studenten nu weten dat ze zich moeten inschrijven (en docenten weten dat ze niet in discussie met de student moeten gaan). <p> Als je volgend kwartiel een vak voor de derde keer gaat doen moet je op tijd beginnen met het aanvragen van deze derde tentamenpoging. Je moet een studieplan opstellen, toestemming vragen aan je docent en studiebegeleider en de examencommissie moet het goedkeuren. Het is verstandig om ongeveer 6 weken vantevoren te beginnen, maar nog eerder kan natuurlijk altijd. <p> Nog iets anders over tentamens: wist je dat je altijd recht hebt op oefententamens of in ieder geval representatieve vragen? In het OER (Onderwijs- en Examenregeling) staat namelijk: De student heeft het recht om kennis te nemen van modeltentamenvragen of proeftentamens of representatieve oude tentamens en de bijbehorende uitwerkingen en de norm van de bijbehorende beoordeling. Als er vakken zijn waarbij dit materiaal niet beschikbaar is op Blackboard, laat het me dan weten, dan zal ik met de docent gaan praten. <p> Op <a href ="http://samenvattingen.student.utwente.nl">de tentamenbank</a> staan meestal wel een paar oude tentamens. Hier komen onder andere alle tentamens terecht die worden ingeleverd bij Inter-<i>Actief</i> (in ruil voor vier tentamenkoeken!).

14 Nov Mon
Onderwijsupdate 5 »

In deze update lees je waar je belangrijke onderwijsmededelingen en informatie over afstuderen kan vinden en waar je een planning kan maken.

<b>Onderwijsmededelingen BOZ</b><p> Niet iedereen weet dat op de studentenportal (onder het tabblad EWI) belangrijke onderwijsmededelingen kunnen staan die ook voor jou gevolgen kunnen hebben. Op dit moment staat er bijvoorbeeld een mededeling dat het vak Technical Writing vanaf dit jaar verplichte voorkennis is voor het bachelorreferaat. Verder worden alle nieuwe afstudeerpraatjes hier ook aangekondigd. Als er belangrijke wijzigingen aan vakken plaatsvinden worden die vaak hier geplaatst.<p>

<b>Studieplanning Osiris</b><p> Normaal gesproken kies je via de onderwijssystemen van de UT alleen welke vakken je gaat volgen, maar het is ook mogelijk om een planning te maken waarin andere zaken zoals activisme, hobby’s en baantjes zijn opgenomen. Hiervoor ga je naar Osiris, en dan klik op je op het menuknopje Begeleiders en vervolgens het tabblad Nevenactiviteiten. Linksonderaan in het lichtgrijs zie je de optie “Nevenactiviteit toevoegen” (deze is niet heel goed zichtbaar). <p>

Je studiebegeleider(s) hebben ook toegang tot deze planning. Met een ingevulde studieplanning kunnen studiebegeleiders je beter adviseren over hoeveel vakken je kan volgen naast de andere dingen waar je mee bezig bent. <p> <b>Informatie voor afstudeerders</b><p> Afgelopen weekend heeft ENIAC een event voor afstudeerders georganiseerd. Daar bleek dat het lang niet altijd duidelijk is wat er allemaal geregeld moet worden voor en tijdens het afstuderen. Op de site van de UT staat (nog) geen duidelijk overzicht van alle regels en procedures. Inter-Actief is bezig met een pagina voor afstudeerders. Op dit moment staan daar al de slides van de presentatie tijdens het afstudeerdersevent op.

13 Nov Sun
Bestuursmuziekzesdaagse »

Benieuwd naar de muzieksmaak van de bestuurders? Kom luisteren in de IA kamer tussen 14 en 21 november!

Vanaf maandag 14 november tot en met maandag 21 november gaat elke dag een bestuurder alle muziek uitkiezen. Het programma is als volgt:<p> <ul> <li>Maandag 14 november: de keuze van Marc</li> <li>Dinsdag 15 november: de keuze van Stijn</li> <li>Woensdag 16 november: de keuze van Michel</li> <li>Donderdag 17 november: de keuze van Stephen</li> <li>Vrijdag 18 november: de keuze van Marije</li> <li>Maandag 21 november: de keuze van Jelte</li> </ul> <p> Dus kom luisteren bij Inter-Actief!

06 Nov Sun
Onderwijsupdate 4 »

Lees in deze onderwijsupdate over het kiezen van een minor of master aan de UT. Vergeet ook niet je tentamens in te leveren bij Inter-<i>Actief</i> in ruil voor vier koeken!

<b>Minor</b><p> Iedereen moet op een bepaald moment een minor volgen. Aan het volgen van een minor zijn wel een aantal regels verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld tenminste 80EC hebben gehaald voordat je je kan inschrijven. Voor een volledig overzicht van de regels omtrent minors ga je naar <a href="http://www.utwente.nl/majorminor/">www.utwente.nl/majorminor</a>. Met een minor kan je veel kanten op. Je kan van veel opleidingen aan de UT een aantal vakken doen, iets in het buitenland doen, aan een andere universiteit of soms zelfs aan een conservatorium. Een andere bijzondere minor is de studiereisminor. Voor meer informatie over deze minor kan je <a href ="http://www.noodle2012.nl">de website van de studiereis</a> bezoeken. <p> <b>Mastervoorlichting</b><p> Maart en november zijn over het algemeen de maanden met de meeste voorlichtingsactiviteiten. Deze maand zijn er onder andere voorlichtingsactiviteiten voor de masters Philosophy of Science, Technology and Society; Wetenschapscommunicatie; en de lerarenopleiding. Wil jij bewust een master kiezen? Ga dan naar <a href="http://www.utwente.nl/master">www.utwente.nl/master</a> voor een volledig overzicht van de masters die hier worden gegeven en de voorlichtingsactiviteiten deze maand.<p>

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze onderwijsupdate? Stuur dan een mailtje naar onderwijs‘at’inter-actief.net!

01 Nov Tue
Onderwijsupdate 3 »

De tentamenweken zijn in volle gang. In deze update meer info over inschrijving bij tentamens, studeren in het buitenland en het lenen van boeken in het Educafé.

<b>Strenge controle bij tentamens</b><p> Inschrijven voor tentamens was al langer verplicht, maar vanaf dit kwartiel zal er bij tentamens streng gecontroleerd worden of je je hebt ingeschreven. Als je niet bent ingeschreven zal je worden verzocht de zaal te verlaten of je tentamen zal niet worden beoordeeld. <p> <b>(Gedeelte van) een studie in het buitenland volgen?</b><p> Zoals je waarschijnlijk weet is het mogelijk om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. Dit kan bijvoorbeeld je minor of je afstuderen zijn, maar je kan natuurlijk ook je hele studie ergens anders volgen. Hierbij komt veel kijken: je moet een universiteit/bedrijf vinden om je studie of stage te volgen, een verblijfsvergunning en accommodatie regelen, en het kan nodig zijn om beurzen aan te vragen om het financieel mogelijk te maken.<p> Om je bij deze zaken te helpen wordt op 23 november de Let’s GO Study Abroad Fair 2011 gehouden. Van 11 tot 4 is er een programma met onder andere stands met informatie over beurzen, presentaties over studie en stage in het buitenland en partneruniversiteiten van de UT.<p> <b>Boek lenen in het Educafé</b><p> Het Educafé beschikt over een kleine studentenbibliotheek. In deze bibliotheek staan alle boeken die op de faculteit EWI bij vakken worden gebruikt. Deze boeken kan je lenen als je een dag in het Educafé wilt werken maar je je boek niet bij je hebt. De boeken mogen het Educafé niet verlaten, en deze kan je dus op dezelfde dag weer inleveren. Als je een boek wilt lenen, loop dan binnen bij Inter-Actief. Wij hebben sleutels van de bibliotheek en kunnen dus de boeken uitlenen.

25 Oct Tue
Studiereis zoekt deelnemers »

Wil jij deelnemen aan een studiereis van drie weken in China en Zuid-Korea in kwartiel 1 van het volgende collegejaar? Lees dan verder!

<img src="https://www.inter-actief.utwente.nl/documenten/bestuur/33/noodle.png" style="float: right" /> Zoals sommigen van jullie ongetwijfeld niet is ontgaan, is een nieuwe studiereiscommissie bezig om een studiereis neer te zetten naar China en Zuid-Korea.

Noodle is de naam van de studiereiscommissie 2012 en zet zich momenteel hard in om een drie-weken durende studiereis te organiseren in het eerste kwartiel van het studiejaar 2012-2013. Dit keer zal de reis naar China en Zuid-Korea gaan, en het onderzoeksthema is "IT Integrated Lifestyle". We onderzoeken hoe en op welke gebieden IT ons dagelijks leven aanpast en verrijkt. Om dit te bereiken zijn er verschillende research tracks gedefinieerd, te weten Intelligent Transport Systems, Smart Surroundings, Data Mining for User Experience, Interactive Entertainment, Securing Digital Data en Technology Acceptance.

Een studiereis is natuurlijk niets zonder deelnemers, dus daarom zijn we op zoek naar jou! Er komt wel redelijk wat kijken bij zo'n studiereis,

Voorafgaand aan de reis vindt een uitgebreide voorbereiding plaats door middel van onderzoek naar het land, en naar het onderzoeksthema van de reis. Ook voer je vooronderzoek uit naar de bedrijven die we zullen bezoeken. Voor het werk dat je doet ontvang je ook studiepunten. Daarnaast worden er verschillende uitjes georganiseerd door de commissie om het genootschap waar je mee op reis gaat goed te leren kennen.

Tijdens de reis bezoeken we interessante bedrijven die relevant zijn voor het thema. Er wordt geprobeerd om ongeveer twintig bedrijven te bezoeken, wat betekent dat er op meerdere dagen twee bedrijfsbezoeken per dag zijn. Naast de bedrijfsbezoeken is het natuurlijk ook belangrijk om wat culturele aspecten van het land mee te krijgen. Daarom worden er ook genoeg culturele activiteiten gepland om een goede indruk van het land op te doen.

Alle onderzoeken die uitgevoerd worden, worden uiteindelijk samengevoegd en uitgebracht in een twee mooie boeken, uitgerust met ISBN. Eén boek bevat alle vooronderzoeken, en het andere bevat de bedrijfsbezoeken en evaluaties. Deze twee werken worden ook opgenomen in het Nationaal Archief.

Concluderend is de studiereis een goede aanvulling op je curriculum. Het is absoluut een interessante optie om in je bachelor je minor in te vullen bijvoorbeeld. Masters zijn ook meer dan welkom en kunnen het vaak ook in hun curriculum kwijt in overleg met je studie-adviseur.

Voor meer informatie, zie <a href = "http://www.noodle2012.nl">www.noodle2012.nl</a>

24 Oct Mon
Onderwijsupdate 2 »

Wil jij weten hoe je je tentamens om kunt zetten in tentamenkoeken of hoe je een 3e tentamenpoging aanvraagt? Lees dan verder!

<b>Tentamenkoeken</b><p> Bij de meeste tentamens mag je het tentamen na afloop mee naar huis nemen. Als je dit tentamen vervolgens inlevert bij Inter-Actief krijg je vier tentamenkoeken van ons! Wij zetten deze tentamens op de <a href="http://samenvattingen.student.utwente.nl">tentamenbank</a>. Hier vind je veel oude tentamens die je weer kan gebruiken om voor je nieuwe tentamens te leren. <p> <b>Derde tentamenkans</b><p> Waarschijnlijk heb je al gehoord van de derde tentamenkans. Sinds vorig jaar moet je voor een derde of latere tentamenpoging toestemming van de examencommissie hebben. De teller is vorig jaar gereset. Dat wil zeggen dat alle tentamens van voor 1 september 2010 niet meetellen voor deze regeling. <p> Heb jij al twee tentamenpogingen gedaan en wil je volgend kwartiel een derde poging gaan doen? Dan moet je een formulier invullen, een motivatiebrief schrijven en een studieplanning maken. Zowel de docent als je studiebegeleider moeten dit ondersteunen. Begin hier op tijd mee, want de examencommissie vergadert maar één keer per maand. Alle informatie omtrent de 3e-kans-regeling is te vinden op <a href ="http://www.utwente.nl/inf/onderwijszaken/regels/regelingen/3ekans/">deze site</a>. <p> <b>Hackingworkshop</b><p> Op 28 november organiseert de onderwijscommissie de hackingworkshop. <p> Deze workshop gaat over het exploiten van een veelvoorkomend beveiligingslek: de buffer overflow. Tijdens de workshop behandelen we concepten zoals virtual memory en wat algemene assembly, schrijven we exploits voor eenvoudige buffer overflows, en kijken we naar de beveiligingsmethoden die we in moderne operating systems aantreffen. Wil jij meer weten over (beveiligings)eigenaardigheden in C en daar bijbehorende binary exploits? Schrijf je dan in voor deze workshop in <a href="https://www.inter-actief.utwente.nl/activiteiten/3510/2011/11/28/hackersworkshop/">de activiteitenagenda</a>. <p>Enige voorkennis van C is gewenst.

First Back 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Next Last