02 Apr Mon
Nieuwe Onderwijsmodel »

De laatste stand van zaken rond het nieuwe onderwijsmodel.

Gisteren stond er een stuk in de weekmail en op de website over het nieuwe onderwijsmodel. Hierin werd beweerd dat informatica en BIT zouden opgaan in het grotere Creative Technology. Zoals je misschien al hebt gehoord was dit slechts een 1 april grap en gaat dat dus gelukkig (voorlopig) niet gebeuren. <p> <b>Wat houdt het Nieuwe Onderwijsmodel wél in?</b><p> Per 1 september 2013 (dus niet 2012) zal er overgegaan worden op modulair onderwijs. Dit betekent je per kwartiel één module volgt van 15EC in plaats van 3 vakken van 5EC. Een module kan alleen in zijn geheel gehaald worden.<p>

<b>Wat betekent dat voor Informatica en BIT?</b><p> Alle opleidingen zijn verdeeld in een aantal clusters. Informatica en BIT zitten beiden in het Engineering cluster, samen met een aantal grote opleidingen (Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde en Civiele Techniek). Deze studies zullen gezamenlijk de wiskundemodule uit het eerste jaar volgen. Deze wiskundemodule vormt trouwens een uitzondering, omdat deze niet in één kwartiel gepropt is maar over het hele jaar is verspreid. Zoals het er nu uitziet zal het INF-programma bestaan uit 6 vaste modules die gedeeld worden. Grofweg zullen dat deze modules zijn:<ul> <li>Computerarchitectuur (met EL)</li> <li>Computernetwerken (met EL)</li> <li>Discrete modellen (met TW)</li> <li>Software Engineering (met BIT)</li> <li>Human Media Interaction (met BIT)</li> <li>Informatiesystemen & Databases (met BIT)</li></ul><p>

Verder zal elke student een paar modules moeten kiezen, sommige binnen en sommige buiten informatica. De bachelor wordt afgesloten met de module ‘Ontwerpproject’ en de module ‘Bachelorreferaat’.<p> Elke module zal een wiskundecomponent bevatten en een project hebben. BIT zal naast de drie INF modules ook drie TBK modules volgen.<p>

<b>Wat voor gevolgen heeft dit voor mij?</b><p> Als het goed is geen. Vanaf september 2013 zullen eerstejaarsvakken als modules aangeboden worden. Als je dit jaar of volgend jaar je eerstejaarsvakken haalt zal je die dus niet modulair hoeven te doen. Een jaar later worden ook de tweedejaarsvakken modulair aangeboden et cetera.<p> Het is nog niet duidelijk of er een overgangsregeling komt. Zo’n regel kan bijvoorbeeld betekenen dat je nog een extra jaar krijgt om losse vakken te herkansen (en dus niet in één keer een 15EC module moet volgen als je één vakje niet hebt gehaald).<p>

<b>Wat staat er de komende tijd te gebeuren?</b><p> Verschillende opleidingen zijn met elkaar in overleg over welke modules gedeeld kunnen worden. Ze zullen het eens moeten worden over de exacte inhoud van de modules en over praktische zaken zoals de docenten die ze gaan geven en het kwartiel waarin de module aangeboden wordt.<p> Over een paar maanden zal besloten worden of de hele universiteit overgaat op dit nieuwe onderwijsmodel. De faculteit EWI heeft al aangegeven dat de opleidingen die daaronder vallen (zoals Informatica) sowieso over zal gaan op het nieuwe onderwijsmodel.<p>

<b>Tot slot</b><p> Hopelijk zijn hiermee je vragen beantwoord en je zorgen weggenomen. Als je nog meer wilt weten, stuur me dan even een mailtje!

01 Apr Sun
INF wordt subtrack van CreaTe »

Lees hier de 1 april grap van Inter-Actief

Er wordt al maanden gepraat over een nieuw onderwijsmodel. Het doel hiervan is met name geld besparen door het gemiddeld aantal studenten per vak te verhogen. Volgens recente informatie rondom Route14+ zijn er nieuwe maatregelen die zeer snel ingaan. Om meer studenten tegelijk in de collegezaal te hebben moeten vakken en soms complete opleidingen worden samengevoegd.

Vanwege tegenvallende instroomcijfers en lage opkomst op de voorlichtingsdagen bij Informatica en BIT is besloten deze opleidingen op te laten gaan in het veel sneller groeiende Creative Technology (CreaTe). Binnen CreaTe zal het mogelijk worden om de richting CreaTe IT te kiezen, die in de verte wat weg heeft van informatica. Deze opleiding zal voor ongeveer een kwart uit informaticavakken bestaan, en voor de rest uit algemene CreaTe vakken. BIT zal ook opgaan binnen CreaTe, verwacht wordt dat er enkele bedrijfskundige vakken nog bij de faculteit MB te volgen zijn als extra-curriculaire verrijking.

Vanwege de nodige bezuinigingen zal deze curriculumwijziging een jaar eerder ingaan dan gepland, dus vanaf 1 september 2012. Dat betekent dat vakken die je voor die datum niet hebt gehaald zullen vervallen, en in plaats daarvan zal je een CreaTevak moeten volgen. Zo zal Programmeren 1 vervangen worden door ‘Have Fun and Play’ en Telematicanetwerken door ‘Web 2.0 Mash-Ups’. Welke informaticavakken wél blijven bestaan is nog onduidelijk. Voor een compleet overzicht van de CreaTe vakken, zie <a href="http://www.utwente.nl/create/">www.utwente.nl/create</a>.

Er wordt nog uitgezocht wat precíes de gevolgen voor studenten en studieverenigingen zijn. Morgen heb ik een gesprek met de opleidingsdirecteur hierover en ik ga kijken of we hier nog iets tegen kunnen doen. Als jij goede argumenten hebt waarom dit plan niet door moet gaan, stuur dan even een mailtje naar onderwijs@inter-actief.net, dan neem ik die mee in het gesprek. Zodra ik meer weet licht ik jullie natuurlijk ook in.

27 Mar Tue
Faculteitsraad zoekt INF-student »

De faculteitsraad is op zoek naar een nieuwe informaticastudent! Lijkt het jou wat?

Dit voorjaar worden verkiezingen gehouden voor zowel de personeels- als de studentengeleding van de Faculteitsraad EWI. De raad heeft 8 zetels voor beide geledingen. Vanaf donderdag 15 maart ligt het kiezersregister ter inzage op het stembureau, kantoor Zilverling A116. In het register staat het personeel dat op de peildatum (13 maart jl.) in dienst was bij EWI en de studenten die op deze datum officieel stonden ingeschreven bij een opleiding van de faculteit. <p>

Tot en met donderdag 29 maart, kunnen verzoeken tot verbetering van het register worden ingediend. <p>

De dag kandidaatstelling is vastgesteld op dinsdag 17 april (tot 17.00 u.) <p> Alle informatie, zoals het tijdschema, formulieren etc., komen op de website van EWI onder FR-verkiezingen: <a href ="http://www.utwente.nl/ewi/organisatie/bestuur/faculteitsraad/fr_verkiezingen/">www.utwente.nl/ewi/organisatie/bestuur/faculteitsraad/fr_verkiezingen/</a> <p> De benoeming in de FR geldt voor een periode van twee jaar (personeelsgeleding), resp. één jaar (studentengeleding).

26 Mar Mon
Onderwijsupdate 11 »

Voor sommige studenten is het niet duidelijk bij welke deur ze moeten aankloppen als ze een onderwijsgerelateerde klacht willen indienen.

<i>Door Bas Janssen</i><p>

Voor sommige studenten is het niet duidelijk bij welke deur ze moeten aankloppen als ze een onderwijsgerelateerde klacht willen indienen. Dit is niet erg: elk van de hieronder genoemde commissies is bereid je op weg te helpen om zo het onderwijs te verbeteren. Toch kan het geen kwaad om van alle commissies een beetje af te weten.<p>

<b>Onderwijs Evaluatie Commissie (OEC)</b> <p> De onderwijsevaluatiecommissie (OEC) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs door elk vak om de paar jaar een te evalueren. Je moet hierbij denken aan een gestructureerde discussie waarbij onderwerpen zoals tevredenheid, moeilijkheidsgraad en leermethodes aan bod komen. Dit geeft niet alleen een student de mogelijkheid om een vak te beoordelen, maar dit geeft ook de docent een mogelijkheid om zijn vak te verbeteren. <p> <b>Kwaliteitszorg</b><p>

De kern van kwaliteitszorg is de vakevaluaties die je bij elk tentamen voor je neus krijgt. Deze vakevaluaties geven soms signalen af die mogelijk wijzen op problemen of ongewenste situaties binnen een vak. De opmerkingen die een student op het evaluatieformulier plaatst, samen met de uitkomst van de gesloten vragen op het evaluatieformulier, kan een docent helpen zijn vak te verbeteren. Ook gebruikt de faculteit de evaluatie als indicator van het presteren van een vak. <p> <b>Functionaris Onderwijs en de Onderwijscommissie</b><p>

De onderwijscommissie is een commissie van Inter-Actief die de functionaris onderwijs (Marije) helpt met het verbeteren van het onderwijs en het ondersteunen van studenten. Naast de onderwijs gerelateerde activiteiten die de OC organiseert, kunnen studenten bij de OC aankloppen als ze een klacht hebben. Marije kan dan in samenwerking met de OC de student op weg helpen als ‘gids’, maar helpt studenten ook al belangen behartigen: zo voert ze constructieve gesprekken met docenten. <p> Hoewel veel commissies hun best doen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, blijft het idee natuurlijk wel dat studenten zelf de docenten kunnen aanspreken als ze een opmerking hebben over een vak. Veel docenten zullen zelfs blij zijn als ze een gesprek aankunnen met een geïnteresseerde student!<p>

Zit je op dit moment met een klacht of verbeterpunt, dan kan dit verhaal je hopelijk een kant op sturen. Ben je na dit verhaal echter nog niet zeker bij wie je moet aankloppen, dan staat de deur altijd open bij IA, OEC en Kwaliteitzorg en helpen we je graag verder. <p> <b>Emailadressen:</b> <ul> <li><b>OEC</b>: oec@cs.utwente.nl</li> <li><b>Kwaliteitszorg</b>: qual@cs.utwente.nl</li> <li><b>Functionaris onderwijs</b>: onderwijs@inter-actief.net</li> <li><b>Onderwijscommissie</b>: oc@inter-actief.net</li>

23 Mar Fri
Kamer maandag gesloten »

Aanstaande maandag is de Inter-Actief-kamer gesloten, omdat de verwarmingsbuizen worden geïsoleerd.

In verband met deze werkzaamheden moeten veel kasten en bureau's aan de kant worden geschoven. Uiteraard kun je wel gewoon koffie komen halen, en op de bank zitten.

19 Mar Mon
Langstudeerders gezocht! »

Ben jij een langstudeerder die volgend jaar onterecht een langstudeerdersboete moet gaan betalen?

Er wordt hard gewerkt aan een rechtzaak tegen de langstudeerdersboete. Deze wordt georganiseerd door een aantal landelijke studentenorganisaties zoals het ISO. Het gaat met name om mensen die nu al 2 jaar of langer studeren en vertraging hebben opgelopen voordat bekend werd dat er een langstudeerdersboete zou komen. <p> Ben of ken jij zo iemand? Je kan je bijdrage leveren aan deze rechtzaak door jouw verhaal bekend te maken. Stuur jouw of zijn/haar verhaal dan naar Ureka (Fractievoorzitter Dirk-Jan Cornelissen: d.j.cornelissen@student.utwente.nl). Hij zorgt ervoor dat het verhaal op de goede plek terecht komt. Het verhaal moet als volgt zijn opgebouwd: “Mijn naam is….., en ik ben langstudeerder omdat….”.

19 Mar Mon
Acties studeren is investeren »

Deze week zijn er acties tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) waarschuwen staatssecretaris Zijlstra voor de gevolgen van zijn beleid. De verzameling maatregelen waaronder de langstudeerboete, extreem dure tweede studies, het verdwijnen van de basisbeurs in de masterfase zijn een groot risico voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs of zorgen voor nog hogere studieschulden. In een overleg met de staatssecretaris zullen de studentenorganisaties vandaag hem ook confronteren met het ontbreken van een overgangsregeling. <p>

Er zijn twee acties die interessant zijn voor studenten van de UT. Op woensdag 21 maart is er een fietsactie van Amsterdam naar Den Haag, om te protesteren tegen het verkorte reisrecht (OV-Chipkaart). Aanmelden voor de fietsactie kan door een mailtje te sturen aan iso@iso.nl. Op 23 maart is er een "grote manifestatie op de Dam in Amsterdam waarin huidige studenten stil staan bij de kansen die ze hebben gekregen om goed te studeren en die aankomend studenten niet meer krijgen". <p>

Meer informatie is te vinden op <a href ="http://www.iso.nl/NIEUWS/ActiesStuderenisinvesteren.aspx">de website van het ISO</a>. <p>

Bron: <a href="http://www.iso.nl">www.iso.nl</a>

15 Mar Thu
Ideeënbus in kamer »

Vanaf vandaag kunnen goede ideeën en iniatieven in de nieuwe ideeënbus ingeleverd worden!

Iedereen die een idee heeft (bijvoorbeeld voor een activiteit) kan dat mailen naar goedidee@inter-actief.net of op papier inleveren in de ideeënbus in de kamer. Je vindt deze ideeënbus direct bij de ingang tegen de koekenkast aan. <p> Sinds dit jaar is er geld beschikbaar voor iniatieven van leden. Goede ideeën kunnen hiermee door de bedenker uitgevoerd worden.

05 Mar Mon
Inter-Actief is bijna jarig! »

Kom jij ook naar ons feest op 12 maart?

Het programma van onze dies op 12 maart is te vinden in <a href="https://www.inter-actief.utwente.nl/activiteiten/3887/2012/3/12/dies/">de agenda</a>. <p>

Vergeet niet een kaartje voor het avondeten (€2) te kopen bij het bestuur!

28 Feb Tue
Technical Writing »

Technical Writing is vanaf collegejaar 2012-2013 verplichte voorkennis voor bachelorreferaat (alleen voor INF).

Wil jij in 2012-2013 of later je bachelorreferaat gaan volgen? En studeer je INF? Dan moet je vantevoren het vak Technical Writing hebben gevolgd. Dit vak wordt één keer per jaar gegeven, in kwartiel 4. Als je dat dus nog niet hebt gedaan en wel volgend jaar je referaat wil maken, dan zal je komend kwartiel technical writing moeten doen. Het is geen heel groot vak, je krijgt er dan ook geen studiepunten voor. Het bestaat uit een paar colleges en tussendoor een paar opdrachten die je moet maken. Het valt goed te combineren met het tweedejaars projectkeuzevak omdat je dan de tussenverslagen van het projectvak kan gebruiken als opdracht voor technical writing. <p> Zonder het certificaat dat je voor technical writing krijgt mag je niet beginnen aan bachelorreferaat.<p> Inschrijven voor Technical Writing kan via Blackboard. Zoek op 'Technical Writing' bij het tabblad Organizations.

19 Feb Sun
Meedenken nieuw onderwijsmodel »

Wil jij meedenken over de invulling van de informaticamodules in het nieuwe onderwijsmodel?

De komende maanden krijgen studenten de kans om mee te denken over de invulling van het nieuwe onderwijsmodel. Op donderdag is er bijvoorbeeld een brainstorm met de opleidingsdirecteur waarbij ook studenten aanwezig zullen zijn. <p>

Wil jij je mening laten horen over het nieuwe onderwijsmodel? Heb jij ideeën over hoe informaticamodules ingedeeld kunnen worden? Heb je misschien al wat gehoord over het onderwijsmodel maar denk je dat jij het verder kan verbeteren? Mail dan de functionaris onderwijs (onderwijs@inter-actief.net). Zij kan ervoor zorgen dat jij de gelegenheid krijgt om constructief mee te werken aan de onderwijsveranderingen op de UT.

18 Feb Sat
Bestuur, iets voor jou? »

Ben jij op zoek naar dé kroon op je activisme? Meld je aan vóór 27 april (17:00)! Lees hier hoe je dat doet.

In september draagt bestuur 33 het stokje over aan haar opvolgers. We gaan het komende kwartiel dan ook druk op zoek naar deze nieuwe helden die de vereniging een jaar lang gaan leiden. Heb jij interesse in een leuk, leerzaam jaar dat geweldig staat op je CV? Spreek eens een bestuurder aan of kom naar één van de activiteiten die de komende tijd voor geïnteresseerden worden georganiseerd! <p> <b>Hoe meld ik me aan?</b><p> Je meld je aan door een mailtje te sturen naar bestuur@inter-actief.net. Een uitgebreide sollicitatiebrief is niet nodig, de mededeling dat je je aanmeldt voor het nieuwe bestuur is voldoende. Op 1 en 2 mei zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Na je aanmelding zal je hiervoor worden uitgenodigd.

First Back 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next Last