11 Jan Mon
Uitreiking Inter-Actief Onderwijsprijs 2009 »

Donderdagmiddag (14 januari) wordt de Inter-<i>Actief</i> Onderwijsprijs 2009 uitgereikt. De borrel begint op 16:00 uur in Abscint en er is gratis champagne!

De genomineerden voor de onderwijsprijs zijn Theo Driessen, Gerrit van der Hoeven, Theo Ruys en Mark Timmer. De afgelopen weken is er druk gestemd en het is (echt!) ongelofelijk spannend wie er nu uiteindelijk met de prijs vandoor gaat. Mis de uitreiking dus niet.

05 Jan Tue
Noizia online »

De noizia is online. Klik hier om er naar toe te gaan.

De noizia zal vanaf nu ook vaker uitkomen via de website.

07 Dec Mon
Stemming onderwijsprijs geopend »

Je kunt niet meer stemmen op de docent die jij het best vindt.

Ieder jaar organiseert Inter-Actief een onderwijsprijs. Dit jaar kun je stemmen binnen het thema 'TO THE .'; welke docent kan volgens jou het best doelgericht onderwijs kan geven?

Eerder kon je al docenten nomineren. Hieruit zijn de volgende vier genomineerden voortgekomen:

  • Theo Driessen
  • Gerrit van der Hoeven
  • Theo Ruys
  • Mark Timmer

Je kunt je stem uitbrengen via het formulier op de onderwijssite.

Mocht je liever via een papieren formulier stemmen, dan kun je bij Inter-Actief een stembriefje invullen en inleveren in de stembus. Let erop dat je maar één keer mag stemmen. Stem je vaker, dan komen je stemmen te vervallen.

Stemmen is mogelijk tot 8 januari. Op 14 januari zal tijdens een borrel de winnaar bekend worden gemaakt.

18 Nov Wed
Onderwijsbloemetje Harry Aarts »

Regelmatig rijkt Inter-Actief het onderwijsbloemetje uit aan een docent die zich inzet voor beter onderwijs. Deze week is het bloemetje uitgereikt aan Harry Aarts.

De docent van verscheidene wiskundevakken heeft het onderwijsbloemetje tijdens een hoorcollege van Calculus I in ontvangst mogen nemen omdat hij zich in had gezet voor een extra tentamenmogelijkheid bij het vak Calculus II nadat bleek dat de tentamenverdeling voor tweedejaars in het eerste kwartiel ongelukkig uitviel.

Om dit te bereiken heeft Aarts twee verschillende tentamens gemaakt. De Onderwijscommissie was van mening dat deze inzet beloond diende te worden met het onderwijsbloemetje. Het bloemetje werd eerder al uitgereikt aan Mark Timmer, Marc Uetz en Christiaan Katsma.

Als je denkt dat een docent ook een onderwijsbloemetje verdient, dan kun je deze via de onderwijswebsite nomineren. Je kunt tot 26 november docenten ook nog nomineren voor de onderwijsprijs die éénmaal per jaar uit wordt gereikt. Dat kan via de speciale nominatiepagina

12 Nov Thu
Nominatie onderwijsprijs geopend »

Ieder jaar organiseert Inter-Actief een onderwijsprijs om goede docenten te belonen. Vanaf nu kun je docenten voor die prijs nomineren in het thema 'TO THE .'

Op de onderwijssite kun je een formulier invullen waarin je aan kunt geven welke docent volgens jou het best doelgericht onderwijs kan geven.

Mocht je liever op papier nomineren, dan kun je bij Inter-Actief een nominatiebriefje invullen en inleveren in de nominatiebus.

Nomineren is mogelijk tot 26 november 2009. Op 7 december zal een onderwijslunch plaatsvinden waarin de genomineerden worden gepresenteerd en vanaf dan kun je stemmen via deze website.

11 Nov Wed
Studiereis Pixel 2010: Simulation and Games in the USA »

Ongeveer elk anderhalf jaar organiseert Inter-Actief een studiereis waarin ongeveer 30 studenten en een aantal begeleidende docenten voor drie weken naar het buitenland gaan.

Hierbij wordt er tijdens een lange voorbereiding onderzoek gedaan en naar het land en het thema (een relevant ICT onderwerp). Daarnaast wordt er tijdens de reis een bezoek gebracht aan een twintigtal bedrijven waarnaar ook vooronderzoek wordt gedaan.

<p>Tijdens de reis wordt er de nodige cultuur bezocht en wordt het land waardoor het een interessante maar vooral erg leuke internationale ervaring wordt. De studiereiscommissie is onder andere bezig met het uitzoeken van een bestemming en het kiezen van een thema. Aan de hand hiervan worden er door de commissie vakken opgezet als vooronderzoek en als algemene voorkennis. Tot slot worden er van het voor- en afrondende onderzoek bundels gemaakt zodat het verslag ook voor externe partijen te bewonderen is.</p> <p><b>Pixel 2010</b><br /> Dit jaar heet de studiereis Pixel en deze vertrekt in september 2010 naar de Verenigde Staten. Daar gaat de commissie (6 personen), de deelnemers (hopelijk 24 man) en een aantal docenten zich intensief bezig houden met het thema: Simulation en Games! Niet de traditionele elementen zoals game-play e.d. maar nieuwe toepassingen zoals Augmented Reality,Serious Games en nieuwe invoer apparatuur zal uitgebreid bestudeerd worden.</p> <p>Lijkt dit je interessant, en/of wil je meer informatie? Kijk dan op <a href=http://pixel2010.nl>pixel2010.nl</a> of kom naar een van de informatie bijeenkomsten. Uiteraard kun je ook je naam op de lijst op de kast schrijven (In de IA kamer), dan belt iemand van Pixel je terug om je vragen te beantwoorden!</p> <p><b>Al overtuigd? </b><br /> Fantastisch! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Helaas kunnen we niet meer dan 24 studenten meenemen en is er een <a href=http://www.inter-actief.utwente.nl/studiereis/pixel/participant_how-to-enroll.html>selectieprocedure</a> voor als er meer dan 24 aanmeldingen komen. Daarnaast moeten deelnemers i.m.v. subsidies en het beoogde niveau van de reis over minimaal 60 studiepunten beschikken. </p> <p><b>Let op: Inschrijving sluit zondag 13 december om 23:59 uur.</b></p>

16 Oct Fri
Bestuurswissel »

Op 14 oktober 2009 om 1:02 uur is het 31e bestuur gechargeerd.

Na een lange ALV is het nieuwe bestuur gechargeerd. We gaan er een geweldig jaar van maken en hopen alle leden te zien bij Inter-Actief!

Het bestuur is als volgt geconstitutioneerd:
Rick van Galen - Voorzitter
Jarmo van Lenthe - Secretaris
Sandra Drenthen - Penningmeester
Jurriën Wagenaar - Functionaris interne betrekkingen
Niek Tax - Functionaris externe betrekkingen
Ralph Broenink - Functionaris onderwijs

02 Oct Fri
Onderwijsupdate 189 »

Een nieuwe onderwijsupdate met informatie over onder andere de tweedejaars tentamens en het onderwijsbloemetje van Mark Timmer.

Nieuwe OER

Vorige keer hebben wij gemeld dat het beste tentamencijfer gaat gelden volgende jaar. Dit is waarschijnlijk niet het geval. Het gerucht schijnt dat dit in de laatste revisie er toch uit is gehaald, maar dit weten we niet zeker. Binnenkort komt de goedgekeurde versie online.

Tweedejaars tentamens

In de tentamenweek vallen voor de tweedejaars alle drie de tentamens (GGB, Calculus 2 en telematica netwerken) samen. Dit is natuurlijk heel vervelend en BOZ is hier inmiddels van op de hoogte. Ze zijn op het moment van schrijven druk bezig.

Onderwijsbloemetje

Tijdens de onderwijsweek is er weer een onderwijsbloemtje uitgereikt! Ditmaal aan Mark Timmer voor zijn inzet bij programmeren 2.

Ieder jaar nomineert Inter-Actief een docent voor de onderwijsprijs, die jaarlijks bij de opening van het academisch jaar uit wordt gereikt. Helaas biedt deze prijs te weinig ruimte om waardering uit te spreken voor docenten die zich inzetten voor de verbetering van het onderwijs. Daarom reikt Inter-Actief ook regelmatig het onderwijsbloemetje uit.

Via de onderwijswebsite kun je docenten nomineren voor het bloemetje, zodat we deze uit kunnen blijven reiken.

Je kunt de onderwijswebsite vinden op www.inter-actief.net/onderwijs.

01 Oct Thu
Onderwijsbloemetje Mark Timmer »

Mark Timmer heeft het eerste Inter-<i>Actief</i> onderwijsbloemetje van dit studiejaar ontvangen.

De werkcollegedocent van onder meer Basismodellen in de informatica en ADC kreeg het bloemetje, omdat hij zich vol enthousiasme inzet tijdens zijn colleges en ook geen moeite heeft extra begeleiding te bieden aan studenten die dat nodig hebben.

Het onderwijsbloemetje werd Mark Timmer overhandigd tijdens de LaTeX-cursus die hij, geheel belangeloos, gaf tijdens de Inter-<i>Actief</i> Onderwijsweek.

Alt text

Inter-<i>Actief</i> rijkt een paar keer per jaar het onderwijsbloemetje uit aan een docent die zich op een speciale manier inzet voor het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een docent zich extra flexibel inzet of dat hij een vak op een goede manier vernieuwd.

Heb je college van een docent die ook een bloemetje verdient, vul dan <a href="http://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/onderwijsbloemetje/">dit formulier</a> in Onderwijscommissie of meldt het bij het bestuur in de kamer!

15 Sep Tue
Onderwijsupdate 188 »

Deze keer kun je lezen over het nieuwe onderwijs- en examenregelement en de nieuwe opleidingsdirecteur.

Nieuwe opleidingsdirecteur INF

Na jaren van dienst is opleidingsdirecteur Gerrit van der Hoeven vervangen door Rom Langerak, lid van de vakgroep FMT en onder andere bekend van het vak ADC (Algoritmen, Datastructuren en Complexiteit).

In tegenstelling tot Gerrit, heeft Rom geen volledige aanstelling gekregen (zoals tegenwoordig gebruikelijk). Hij zal dan ook gewoon college blijven geven. Rom heeft wel aangegeven zich actief met zowel docenten als studenten te willen betrekken; we zullen hem daarom ook nog regelmatig op borrels tegenkomen.

Gerrit zal opleidingsdirecteur van de HMI-master blijven en wordt daarnaast opleidingsdirecteur van de nieuwe studie Creative Technology (CreaTe).

Nieuwe OER

Naast een nieuwe opleidingsdirecteur, is er met ingang van dit jaar ook een nieuw onderwijs- en examenregelement (OER) van kracht. Zo beschrijft de OER met welke vakken je je diploma kunt halen. De wijzigingen in het studieprogramma kun je al sinds vorig studiejaar nakijken via de onderwijswebsite van Inter-Actief.

Verdere belangrijke wijzigingen zijn onder andere dat het beste tentamencijfer, in plaats van het laatste, voor een vak blijft staan. Het resultaat van tentamens is nu nog maar zes jaar geldig en dan moet je een bachelor- of master-diploma hebben gehaald. Als je een vak na drie pogingen nog niet hebt gehaald moet je met de docent een plan maken over hoe je het vak gaat aanpakken. Bovendien is de nakijktermijn verlengd naar twintig dagen (waarbij het op TOST moet staan).

Wiskundetoets

Naast veel nieuwigheden, is er ook iets dat al veel langer speelt bij de opleiding: de wiskundetoets. Deze is afgelopen week afgenomen en de resultaten geven de eerstejaars inzicht in hun wiskundekennis.

De resultaten van de toets zijn geheel vrijblijvend: er hangen geen verplichtingen aan een slecht resultaat en je bent dus niet verplicht om bijscholing te volgen. Als je moeite hebt met wiskunde, is het echter wel aan te raden om deze te volgen.

Propedeusebundel

De propedeusebundel, gemaakt door de onderwijscommissie van Inter-Actief, is voor het eerst uitgereikt aan eerstejaars tijdens de wiskundetoets. De bundel, gevuld met oude tentamens en samenvattingen van eerstejaars vakken, is onder applaus in ontvangst genomen. Binnenkort zal de commissie de bundel evalueren.

Tentamenbank

Iets dat al veel langer bestaat, is de tentamenbank. In de tentamenbank vind je veel tentamens die in de afgelopen jaren af zijn genomen en die ideaal zijn als oefenmateriaal.

De tentamenbank bestaat echter alleen omdat er mensen zijn die hun tentamens meenemen en inleveren bij Inter-Actief. Als je jouw tentamens inlevert, krijg je bovendien een lot voor de tentamentombola, waarmee je kansmaakt op leuke prijzen!

De tentamenbank is te bereiken via de onderwijswebsite van Inter-Actief.

Onderwijsbloemetje

Ieder jaar nomineert Inter-Actief een docent voor de onderwijsprijs, die jaarlijks bij de opening van het academisch jaar uit wordt gereikt.

Helaas biedt deze prijs te weinig ruimte om waardering uit te spreken voor docenten die zich inzetten voor de verbetering van het onderwijs. Daarom reikt Inter-Actief ook regelmatig het onderwijsbloemetje uit.

In augustus is het onderwijsbloemetje uitgereikt aan Marc Uetz. Hij heeft het vak Discrete Wiskunde II, dat traditioneel één van de vakken binnen het curriculum was waar slecht op werd gescoord, vernieuwd en de opzet veranderd. Het vak is hierdoor maarliefst 1,4 punt hoger beoordeeld in de schriftelijke evaluatie. Helaas kon Marc het bloemetje niet in ontvangst nemen vanwege de geboorte van zijn zoon. Per e-mail heeft hij echter aangegeven erg blij te zijn met de prijs.

Via de onderwijswebsite kun je docenten nomineren voor het bloemetje, zodat we deze uit kunnen blijven reiken.

Klachten

Op de website kun je ook klachten indienen. In het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een klacht ingediend over de hitte in de practicumzalen. Inmiddels is gebouwbeheer de zaal aan het aansluiten op het koelsysteem, zodat het in de volgende zomer wel uit te houden zal zijn in de zalen.

Ook komen er nog steeds klachten binnen over het overschrijden van de nakijktermijn van tentamens. Rom heeft aangegeven deze klachten serieus te nemen; blijf ze dus gewoon indienen, evenals alle andere klachten. Alleen als je ze indient, kunnen we er wat mee!

Je kunt de onderwijswebsite, met de klachtenbank, vinden op www.inter-actief.net/onderwijs.

14 Sep Mon
Het is Inter-Actief Onderwijsweek! »

Om het nieuwe studiejaar goed te beginnen en te laten zien wat Inter-<i>Actief</i> doet op het gebied is het deze week Onderwijsweek!

Dagelijks zijn er diverse activiteiten. Welke toegankelijk zijn met een Inter-<i>Actief</i> Onderwijskaart. Deze kun je ophalen in de Inter-<i>Actief</i> kamer.

Dit is de agenda voor de Inter-<i>Actief</i> Onderwijsweek:

<b>Maandag: Onderwijslunch met de nieuwe opleidingsdirecteur</b> <i>12:30 uur, LA A118</i><br /> Wil jij ook zo graag kennis maken met de nieuwe opleidingsdirecteur? Kom dan mee discussiëren over een aantal interessante en pittige stellingen!

<b>Dinsdag: TentamenTombola</b> <i>16:00 uur, EWI-borrelruimte</i><br /> Voor iedereen die tentamens heeft ingeleverd in het afgelopen half jaar én iedereen die dat niet gedaan heeft is dit het moment om prijzen te winnen! Ook aanwezigheid levert een lot op! Bekijk vooraf even <a href="http://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/nl/reglement-tentamentombola/">de regels rondom de TentamenTombala</a>.

<b>Woensdag: LaTeX-cursus</b> <i>14:00 - 18:00 uur, ZI 4054</i><br /> LaTeX is de standaard als het gaat om academisch tekstverwerken. Mark Timmer geeft een gratis introductiecursus. <a href="http://www.inter-actief.utwente.nl/activiteiten/1956/2009/9/16/cursus-latex/">Let op: inschrijven is verplicht!</a>

<b>Donderdag: lunchlezing ecomputing - TNO</b> <i>12:30 uur</i><br /> Richard Beekhuis van de ict-afdeling van TNO komt een teaser geven over de presentatie die TNO geeft op het symposium op 7 oktober.

<b>Donderdag: Inter-<i>Actief</i> BBQ</b> <i>17:00 uur, achter Langezijds</i><br /> Even geen onderwijs, wel een barbecue. Gewoon, omdat het kan. Een kaartje kun je kopen voor maar twee euro in de Inter-<i>Actief</i> kamer, de Onderwijskaart geeft geen toegang!

<b>Vrijdag: OnderwijsVriMiBo</b> <i>16:00 uur, EWI-borrelruimte</i><br /> De wekelijkse VriMiBo met gratis bier & docenten. Voor twee gratis consumpties is een Onderwijskaart nodig!

<b>De hele week: Klachtenkoek</b> <i>Dagelijks 9:00 - 16:00 uur</i><br /> Haal een gratis koek op in de Inter-<i>Actief</i> kamer met je Onderwijskaart.

Inter-<i>Actief</i> helpt je bij je studie!

13 Sep Sun
Woensdag: LaTeX-cursus »

LaTeX is de standaard als het gaat om academisch tekstverwerken. Tijdens de Inter-<i>Actief</i> Onderwijsweek geeft Mark Timmer een introductiecursus LaTeX.

De cursus vindt woensdagmiddag 16 september tussen 14:00 en 16:00 uur plaats. Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf <a href="http://www.inter-actief.utwente.nl/activiteiten/1956/2009/9/16/cursus-latex/">inschrijven</a>.

First Back 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Next Last