20 Nov Sun
Onderwijsupdate 6 »

De onderwijsupdate van deze week gaat over tentamens: klachten over de afgelopen tentamens de derde tentamenpoging en oefenmateriaal voor de volgende tentamens.

Vorig kwartiel waren er voor het eerst mensen die officieel een derde tentamenpoging aan moesten vragen. Vanwege deze nieuwe regel werd er ook extra streng gecontroleerd of iedereen zich wel had ingeschreven voor tentamens. Niet bij alle tentamens ging dat goed; het is in ieder geval bij Programmeren 1 en Discrete Wiskunde 1 voorgekomen dat surveillanten met studenten in discussie gingen, zelfs toen het tentamen al was begonnen. Hier hadden ook studenten last van die zich wél hadden ingeschreven. Dit had niet mogen gebeuren, want het is niet de bedoeling dat de docent met de student in discussie gaat over het wel of niet ingeschreven zijn. Als je ook last hebt gehad van zoiets kan je een klacht indienen op <a href="https://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/klachten/">de klachtenpagina van Inter-<i>Actief</i></a> of mij mailen (onderwijs@inter-actief.net). <p> De verwachting is wel dat hier volgend kwartiel minder klachten over zullen zijn, omdat studenten nu weten dat ze zich moeten inschrijven (en docenten weten dat ze niet in discussie met de student moeten gaan). <p> Als je volgend kwartiel een vak voor de derde keer gaat doen moet je op tijd beginnen met het aanvragen van deze derde tentamenpoging. Je moet een studieplan opstellen, toestemming vragen aan je docent en studiebegeleider en de examencommissie moet het goedkeuren. Het is verstandig om ongeveer 6 weken vantevoren te beginnen, maar nog eerder kan natuurlijk altijd. <p> Nog iets anders over tentamens: wist je dat je altijd recht hebt op oefententamens of in ieder geval representatieve vragen? In het OER (Onderwijs- en Examenregeling) staat namelijk: De student heeft het recht om kennis te nemen van modeltentamenvragen of proeftentamens of representatieve oude tentamens en de bijbehorende uitwerkingen en de norm van de bijbehorende beoordeling. Als er vakken zijn waarbij dit materiaal niet beschikbaar is op Blackboard, laat het me dan weten, dan zal ik met de docent gaan praten. <p> Op <a href ="http://samenvattingen.student.utwente.nl">de tentamenbank</a> staan meestal wel een paar oude tentamens. Hier komen onder andere alle tentamens terecht die worden ingeleverd bij Inter-<i>Actief</i> (in ruil voor vier tentamenkoeken!).

14 Nov Mon
Onderwijsupdate 5 »

In deze update lees je waar je belangrijke onderwijsmededelingen en informatie over afstuderen kan vinden en waar je een planning kan maken.

<b>Onderwijsmededelingen BOZ</b><p> Niet iedereen weet dat op de studentenportal (onder het tabblad EWI) belangrijke onderwijsmededelingen kunnen staan die ook voor jou gevolgen kunnen hebben. Op dit moment staat er bijvoorbeeld een mededeling dat het vak Technical Writing vanaf dit jaar verplichte voorkennis is voor het bachelorreferaat. Verder worden alle nieuwe afstudeerpraatjes hier ook aangekondigd. Als er belangrijke wijzigingen aan vakken plaatsvinden worden die vaak hier geplaatst.<p>

<b>Studieplanning Osiris</b><p> Normaal gesproken kies je via de onderwijssystemen van de UT alleen welke vakken je gaat volgen, maar het is ook mogelijk om een planning te maken waarin andere zaken zoals activisme, hobby’s en baantjes zijn opgenomen. Hiervoor ga je naar Osiris, en dan klik op je op het menuknopje Begeleiders en vervolgens het tabblad Nevenactiviteiten. Linksonderaan in het lichtgrijs zie je de optie “Nevenactiviteit toevoegen” (deze is niet heel goed zichtbaar). <p>

Je studiebegeleider(s) hebben ook toegang tot deze planning. Met een ingevulde studieplanning kunnen studiebegeleiders je beter adviseren over hoeveel vakken je kan volgen naast de andere dingen waar je mee bezig bent. <p> <b>Informatie voor afstudeerders</b><p> Afgelopen weekend heeft ENIAC een event voor afstudeerders georganiseerd. Daar bleek dat het lang niet altijd duidelijk is wat er allemaal geregeld moet worden voor en tijdens het afstuderen. Op de site van de UT staat (nog) geen duidelijk overzicht van alle regels en procedures. Inter-Actief is bezig met een pagina voor afstudeerders. Op dit moment staan daar al de slides van de presentatie tijdens het afstudeerdersevent op.

13 Nov Sun
Bestuursmuziekzesdaagse »

Benieuwd naar de muzieksmaak van de bestuurders? Kom luisteren in de IA kamer tussen 14 en 21 november!

Vanaf maandag 14 november tot en met maandag 21 november gaat elke dag een bestuurder alle muziek uitkiezen. Het programma is als volgt:<p> <ul> <li>Maandag 14 november: de keuze van Marc</li> <li>Dinsdag 15 november: de keuze van Stijn</li> <li>Woensdag 16 november: de keuze van Michel</li> <li>Donderdag 17 november: de keuze van Stephen</li> <li>Vrijdag 18 november: de keuze van Marije</li> <li>Maandag 21 november: de keuze van Jelte</li> </ul> <p> Dus kom luisteren bij Inter-Actief!

06 Nov Sun
Onderwijsupdate 4 »

Lees in deze onderwijsupdate over het kiezen van een minor of master aan de UT. Vergeet ook niet je tentamens in te leveren bij Inter-<i>Actief</i> in ruil voor vier koeken!

<b>Minor</b><p> Iedereen moet op een bepaald moment een minor volgen. Aan het volgen van een minor zijn wel een aantal regels verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld tenminste 80EC hebben gehaald voordat je je kan inschrijven. Voor een volledig overzicht van de regels omtrent minors ga je naar <a href="http://www.utwente.nl/majorminor/">www.utwente.nl/majorminor</a>. Met een minor kan je veel kanten op. Je kan van veel opleidingen aan de UT een aantal vakken doen, iets in het buitenland doen, aan een andere universiteit of soms zelfs aan een conservatorium. Een andere bijzondere minor is de studiereisminor. Voor meer informatie over deze minor kan je <a href ="http://www.noodle2012.nl">de website van de studiereis</a> bezoeken. <p> <b>Mastervoorlichting</b><p> Maart en november zijn over het algemeen de maanden met de meeste voorlichtingsactiviteiten. Deze maand zijn er onder andere voorlichtingsactiviteiten voor de masters Philosophy of Science, Technology and Society; Wetenschapscommunicatie; en de lerarenopleiding. Wil jij bewust een master kiezen? Ga dan naar <a href="http://www.utwente.nl/master">www.utwente.nl/master</a> voor een volledig overzicht van de masters die hier worden gegeven en de voorlichtingsactiviteiten deze maand.<p>

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze onderwijsupdate? Stuur dan een mailtje naar onderwijs‘at’inter-actief.net!

01 Nov Tue
Onderwijsupdate 3 »

De tentamenweken zijn in volle gang. In deze update meer info over inschrijving bij tentamens, studeren in het buitenland en het lenen van boeken in het Educafé.

<b>Strenge controle bij tentamens</b><p> Inschrijven voor tentamens was al langer verplicht, maar vanaf dit kwartiel zal er bij tentamens streng gecontroleerd worden of je je hebt ingeschreven. Als je niet bent ingeschreven zal je worden verzocht de zaal te verlaten of je tentamen zal niet worden beoordeeld. <p> <b>(Gedeelte van) een studie in het buitenland volgen?</b><p> Zoals je waarschijnlijk weet is het mogelijk om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. Dit kan bijvoorbeeld je minor of je afstuderen zijn, maar je kan natuurlijk ook je hele studie ergens anders volgen. Hierbij komt veel kijken: je moet een universiteit/bedrijf vinden om je studie of stage te volgen, een verblijfsvergunning en accommodatie regelen, en het kan nodig zijn om beurzen aan te vragen om het financieel mogelijk te maken.<p> Om je bij deze zaken te helpen wordt op 23 november de Let’s GO Study Abroad Fair 2011 gehouden. Van 11 tot 4 is er een programma met onder andere stands met informatie over beurzen, presentaties over studie en stage in het buitenland en partneruniversiteiten van de UT.<p> <b>Boek lenen in het Educafé</b><p> Het Educafé beschikt over een kleine studentenbibliotheek. In deze bibliotheek staan alle boeken die op de faculteit EWI bij vakken worden gebruikt. Deze boeken kan je lenen als je een dag in het Educafé wilt werken maar je je boek niet bij je hebt. De boeken mogen het Educafé niet verlaten, en deze kan je dus op dezelfde dag weer inleveren. Als je een boek wilt lenen, loop dan binnen bij Inter-Actief. Wij hebben sleutels van de bibliotheek en kunnen dus de boeken uitlenen.

25 Oct Tue
Studiereis zoekt deelnemers »

Wil jij deelnemen aan een studiereis van drie weken in China en Zuid-Korea in kwartiel 1 van het volgende collegejaar? Lees dan verder!

<img src="https://www.inter-actief.utwente.nl/documenten/bestuur/33/noodle.png" style="float: right" /> Zoals sommigen van jullie ongetwijfeld niet is ontgaan, is een nieuwe studiereiscommissie bezig om een studiereis neer te zetten naar China en Zuid-Korea.

Noodle is de naam van de studiereiscommissie 2012 en zet zich momenteel hard in om een drie-weken durende studiereis te organiseren in het eerste kwartiel van het studiejaar 2012-2013. Dit keer zal de reis naar China en Zuid-Korea gaan, en het onderzoeksthema is "IT Integrated Lifestyle". We onderzoeken hoe en op welke gebieden IT ons dagelijks leven aanpast en verrijkt. Om dit te bereiken zijn er verschillende research tracks gedefinieerd, te weten Intelligent Transport Systems, Smart Surroundings, Data Mining for User Experience, Interactive Entertainment, Securing Digital Data en Technology Acceptance.

Een studiereis is natuurlijk niets zonder deelnemers, dus daarom zijn we op zoek naar jou! Er komt wel redelijk wat kijken bij zo'n studiereis,

Voorafgaand aan de reis vindt een uitgebreide voorbereiding plaats door middel van onderzoek naar het land, en naar het onderzoeksthema van de reis. Ook voer je vooronderzoek uit naar de bedrijven die we zullen bezoeken. Voor het werk dat je doet ontvang je ook studiepunten. Daarnaast worden er verschillende uitjes georganiseerd door de commissie om het genootschap waar je mee op reis gaat goed te leren kennen.

Tijdens de reis bezoeken we interessante bedrijven die relevant zijn voor het thema. Er wordt geprobeerd om ongeveer twintig bedrijven te bezoeken, wat betekent dat er op meerdere dagen twee bedrijfsbezoeken per dag zijn. Naast de bedrijfsbezoeken is het natuurlijk ook belangrijk om wat culturele aspecten van het land mee te krijgen. Daarom worden er ook genoeg culturele activiteiten gepland om een goede indruk van het land op te doen.

Alle onderzoeken die uitgevoerd worden, worden uiteindelijk samengevoegd en uitgebracht in een twee mooie boeken, uitgerust met ISBN. Eén boek bevat alle vooronderzoeken, en het andere bevat de bedrijfsbezoeken en evaluaties. Deze twee werken worden ook opgenomen in het Nationaal Archief.

Concluderend is de studiereis een goede aanvulling op je curriculum. Het is absoluut een interessante optie om in je bachelor je minor in te vullen bijvoorbeeld. Masters zijn ook meer dan welkom en kunnen het vaak ook in hun curriculum kwijt in overleg met je studie-adviseur.

Voor meer informatie, zie <a href = "http://www.noodle2012.nl">www.noodle2012.nl</a>

24 Oct Mon
Onderwijsupdate 2 »

Wil jij weten hoe je je tentamens om kunt zetten in tentamenkoeken of hoe je een 3e tentamenpoging aanvraagt? Lees dan verder!

<b>Tentamenkoeken</b><p> Bij de meeste tentamens mag je het tentamen na afloop mee naar huis nemen. Als je dit tentamen vervolgens inlevert bij Inter-Actief krijg je vier tentamenkoeken van ons! Wij zetten deze tentamens op de <a href="http://samenvattingen.student.utwente.nl">tentamenbank</a>. Hier vind je veel oude tentamens die je weer kan gebruiken om voor je nieuwe tentamens te leren. <p> <b>Derde tentamenkans</b><p> Waarschijnlijk heb je al gehoord van de derde tentamenkans. Sinds vorig jaar moet je voor een derde of latere tentamenpoging toestemming van de examencommissie hebben. De teller is vorig jaar gereset. Dat wil zeggen dat alle tentamens van voor 1 september 2010 niet meetellen voor deze regeling. <p> Heb jij al twee tentamenpogingen gedaan en wil je volgend kwartiel een derde poging gaan doen? Dan moet je een formulier invullen, een motivatiebrief schrijven en een studieplanning maken. Zowel de docent als je studiebegeleider moeten dit ondersteunen. Begin hier op tijd mee, want de examencommissie vergadert maar één keer per maand. Alle informatie omtrent de 3e-kans-regeling is te vinden op <a href ="http://www.utwente.nl/inf/onderwijszaken/regels/regelingen/3ekans/">deze site</a>. <p> <b>Hackingworkshop</b><p> Op 28 november organiseert de onderwijscommissie de hackingworkshop. <p> Deze workshop gaat over het exploiten van een veelvoorkomend beveiligingslek: de buffer overflow. Tijdens de workshop behandelen we concepten zoals virtual memory en wat algemene assembly, schrijven we exploits voor eenvoudige buffer overflows, en kijken we naar de beveiligingsmethoden die we in moderne operating systems aantreffen. Wil jij meer weten over (beveiligings)eigenaardigheden in C en daar bijbehorende binary exploits? Schrijf je dan in voor deze workshop in <a href="https://www.inter-actief.utwente.nl/activiteiten/3510/2011/11/28/hackersworkshop/">de activiteitenagenda</a>. <p>Enige voorkennis van C is gewenst.

17 Oct Mon
Onderwijsupdate 1 »

We zijn alweer over de helft van het eerste kwartiel. Lees in deze onderwijsupdate wat je kunt doen met klachten of complimenten over vakken die je volgt!

<b>Cursus C</b> <p> In het tweede kwartiel wordt het tweedejaarsinformaticavak Besturingssystemen gegeven. Bij dit vak moeten een aantal practica gevolgd worden waarbij in C geprogrammeerd moet worden. Het C programmeren maakt geen deel uit van het curriculum en veel studenten kunnen dus nog niet in C programmeren. <p> Inter-Actief organiseert voor het tweede kwartiel een cursus C programmeren zodat je goed voorbereid aan besturingssystemen kan beginnen. Binnenkort zal je hier meer over horen via de website en de weekmail van Inter-Actief. <p> <b>Onderwijsklachten</b> <p> Het zou kunnen dat je ontevreden bent over èèn van de vakken die je volgt, bijvoorbeeld omdat er voorkennis voor nodig is die niet vantevoren aangegeven was, deadlines niet redelijk zijn of twee colleges tegelijk vallen. Als dat het geval is kan je mij een keer aanspreken op de bank of in de kamer van Inter-Actief of je kunt een klacht indienen op https://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/klachten/. Ik ga dan mijn best doen om een oplossing te vinden. <p> <b>Onderwijsbloemetje</b> <p> Elk kwartiel reikt Inter-Actief een onderwijsbloemetje uit aan een docent. Dit bloemetje gaat naar iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor een vak: dit kan bijvoorbeeld een extra college zijn waar behoefte aan was bij de studenten of een vak verbeteren ten opzichte van het jaar daarvoor. Vind jij dat een van je docenten zo’n bloemetje verdient? Nomineer dan je docent door een mail te sturen naar onderwijs@inter-actief.net met daarin de naam van de docent en een korte motivatie!

17 Oct Mon
Business Course zoekt organisatie »

Mix jij business met pleasure? Is 'Work hard, play hard' je levensmotto? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou als organisator van de volgende Business Course Twente.

Samen met Stress organiseren we na het succes vorig jaar de tweede editie van de Business Course Twente. Vorig jaar zijn we een dag bij KPMG, PWC en Schiphol geweest. Overdag werkten we aan cases en maakten we kennis met het bedrijf en iedere dag werd afgesloten met een diner met medewerkers en een robuuste borrel in het hotel.

Ga jij komend jaar dit evenement met drie topbedrijven en een skybar op de twaalfde verdieping van een viersterrenhotel toppen? Meld je dan snel aan bij het bestuur!

13 Oct Thu
Inter-Actief zoekt jouw idee! »

Heb jij een idee voor een leuke activiteit, is er iets dat je mist in de kamer of een ander goed plan? Laat het weten aan het bestuur!

Vanaf dit jaar is er geld beschikbaar voor ledeninitatieven. Je kunt zelf een plan bedenken, helpen met de uitvoering ervan en zo samen werken aan een nog beter Inter-Actief.

Hoe werkt het? Je dient een beschrijving van je plan in bij het bestuur. Samen kijken we of er draagvlak voor is onder de leden. Is dat er? Dan mag je je plan gaan uitvoeren, en waar nodig zal het bestuur je er natuurlijk bij helpen.

Inmiddels zijn er al twee ledeninitiatieven ingediend. Grote plannen, kleine plannen, alle initiatieven zijn welkom!

11 Oct Tue
Bestuur 33 gechargeerd »

Tijdens de ALV op 11 oktober 2011 is het 33e bestuur der I.C.T.S.V. Inter-Actief aangesteld.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Marc Hulsebosch (Voorzitter)
  • Michel Brinkhuis (Secretaris)
  • Jelte Zeilstra (Penningmeester)
  • Stephen Geerlings (Interne betrekkingen)
  • Stijn van Winsen (Externe betrekkingen)
  • Marije de Heus (Functionaris Onderwijs)

05 Oct Wed
Winnaars Quarantainenet TKP '11 »

Afgelopen zaterdag was het Twents Kampioenschap Programmeren en het was een groot succes!

Met 36 deelnemers was het een gezellige boel en iedereen had het naar zijn zin. Met een Subway broodje en wiskunde in de hand werden de hele dag door programmeeropdrachten opgelost. Met trots kunnen we zeggen dat elk team minstens 1 van de 10 opdrachten heeft opgelost. Onze sponsor Quarantainenet had een puzzel gemaakt voor het TKP en Joost van Doorn en Marije de Heus waren hiervan de winnaars. In de onofficiele pool heeft het team "Messed Up" (Kamiel Cornelissen en Erik-Jan Krijgsman) gewonnen met een overweldigend aantal van 9 opdrachten opgelost. In de officiele pool heeft het team KB (Kandidaatbestuur: Marije de Heus, Jelte Zeilstra en Marc Hulsebosch) en DaViNi (Daniël van de Giessen, Vincent Bloemen en Niels ten Dijke) gewonnen en deze teams gaan officieel door naar het Benelux Algorithm Programming Contest 2011. Mocht je ze dus tegenkomen, wens ze succes aangezien ze onze eer, naam en reputatie gaan verdedigen Benelux-breed!

First Back 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Next Last