14 May Mon
Student Research Conference »

Wil jij weten wat je kan doen met je bachelorreferaatpaper?

De Student Research Conference (SRC) is een jaarlijks terugkerende conferentie waarop Nederlandse en Vlaamse bachelorstudenten (hbo en wo) de kans krijgen om hun onderzoek aan een breed publiek te presenteren en ervaring op te doen met academische conferenties. Dit jaar vindt de SRC plaats op 21 november 2012 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. <p> <b>Een academische bachelorconferentie</b><p> De SRC is een initiatief van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en wordt ieder jaar mede-georganiseerd door een andere universiteit. De SRC is exclusief voor bacheloronderzoek en volgt de academische gebruiken: na een call for papers, beoordeelt een commissie van ervaren onderzoekers de ingezonden papers, selecteert de beste 60 voor een workshop of een posterpresentatie en geeft feedback op de papers. De studenten verwerken deze feedback, waarna ze op de conferentie een presentatie verzorgen en mee kunnen dingen naar de Student Research Award.<p> Studenten kunnen hun paper tot 1 juli 2012 indienen. Zie <a href="http://www.vsnu.nl/Subsites/Home.htm">www.vsnu.nl</a>.

04 May Fri
Nieuwe website online »

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe website is online!

Er zijn vele verbeteringen doorgevoerd aan de nieuwe website. Zo is er een nieuwe layout, MSDNAA als onderdeel van de website en een nieuw streeplijstsysteem. Ook dankzij jullie feedback zijn we zo ver gekomen.

Hoewel we ons uiterste best gedaan hebben om zo veel mogelijk te testen, zullen er nog volop bugs zijn om te pletten. We moedigen daarom ook iedereen aan om deze door te geven.

04 May Fri
Kandidaat-bestuur bekend! »

Velen hebben er lang op gewacht, en bij deze kan het 34e kandidaat-bestuur der I.C.T.S.V. Inter-Actief worden aangekondigd.

<img src="https://www.inter-actief.utwente.nl/bestuur/IA_KB44.jpg" style="width:640px;" /><br /> <i>V.l.n.r.: Joost van Doorn, Bas Janssen, Pim Jager en Regie Mocking</i><br /><br /> Functieverdeling:<br /> <ul> <li>Pim Jager: Voorzitter & Functionaris interne betrekkingen</li> <li>Bas Janssen: Secretaris & Functionaris onderwijs</li> <li>Regie Mocking: Penningmeester</li> <li>Joost van Doorn: Functionaris externe betrekkingen</li> </ul>

01 May Tue
Meld je team aan voor Pandora »

In de week van 7 tot en met 11 mei vindt Pandora plaats. Meld je team uiterlijk 2 mei aan!

Wat is Pandora? Bij Pandora kun je door in teamverband puzzels op te lossen en deelnemers van concurrerende teams uit te schakelen punten verdienen. Maandag t/m donderdag is er elke avond een bijeenkomst op de campus waar je informatie krijgt waarmee je je speurtocht kunt voortzetten.

Doe mee! Meedoen aan Pandora betekent een week vol spanning, mysterie, paranoia en actie! En ook full-time, want je bent nooit veilig. Of je nu college hebt, in de Coop loopt of lekker in bed ligt, een gevaar zit in een klein hoekje (en een verraderlijke huisgenoot vaak ook!) Meedoen aan Pandora is een onvergetelijke ervaring!

Schrijf je nu in op www.iapandora.nl

De aanmelddeadline is 2 mei, dus meld je snel aan!

03 Apr Tue
Windows Phone 7 »

Krijg een gratis Windows Phone 7 om op te ontwikkelen.

Wil jij ontwikkelen voor Windows Phone 7? Geef dit dan aan bij de functionaris externe betrekkingen. Als je als ontwikkelaar 3 mogelijke ideeen voor apps maakt, krijg je van Microsoft een gratis Windows Phone om je apps op te testen. En maak je er meer dan 3? Dan mag je de telefoon houden.

02 Apr Mon
Nieuwe Onderwijsmodel »

De laatste stand van zaken rond het nieuwe onderwijsmodel.

Gisteren stond er een stuk in de weekmail en op de website over het nieuwe onderwijsmodel. Hierin werd beweerd dat informatica en BIT zouden opgaan in het grotere Creative Technology. Zoals je misschien al hebt gehoord was dit slechts een 1 april grap en gaat dat dus gelukkig (voorlopig) niet gebeuren. <p> <b>Wat houdt het Nieuwe Onderwijsmodel wél in?</b><p> Per 1 september 2013 (dus niet 2012) zal er overgegaan worden op modulair onderwijs. Dit betekent je per kwartiel één module volgt van 15EC in plaats van 3 vakken van 5EC. Een module kan alleen in zijn geheel gehaald worden.<p>

<b>Wat betekent dat voor Informatica en BIT?</b><p> Alle opleidingen zijn verdeeld in een aantal clusters. Informatica en BIT zitten beiden in het Engineering cluster, samen met een aantal grote opleidingen (Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde en Civiele Techniek). Deze studies zullen gezamenlijk de wiskundemodule uit het eerste jaar volgen. Deze wiskundemodule vormt trouwens een uitzondering, omdat deze niet in één kwartiel gepropt is maar over het hele jaar is verspreid. Zoals het er nu uitziet zal het INF-programma bestaan uit 6 vaste modules die gedeeld worden. Grofweg zullen dat deze modules zijn:<ul> <li>Computerarchitectuur (met EL)</li> <li>Computernetwerken (met EL)</li> <li>Discrete modellen (met TW)</li> <li>Software Engineering (met BIT)</li> <li>Human Media Interaction (met BIT)</li> <li>Informatiesystemen & Databases (met BIT)</li></ul><p>

Verder zal elke student een paar modules moeten kiezen, sommige binnen en sommige buiten informatica. De bachelor wordt afgesloten met de module ‘Ontwerpproject’ en de module ‘Bachelorreferaat’.<p> Elke module zal een wiskundecomponent bevatten en een project hebben. BIT zal naast de drie INF modules ook drie TBK modules volgen.<p>

<b>Wat voor gevolgen heeft dit voor mij?</b><p> Als het goed is geen. Vanaf september 2013 zullen eerstejaarsvakken als modules aangeboden worden. Als je dit jaar of volgend jaar je eerstejaarsvakken haalt zal je die dus niet modulair hoeven te doen. Een jaar later worden ook de tweedejaarsvakken modulair aangeboden et cetera.<p> Het is nog niet duidelijk of er een overgangsregeling komt. Zo’n regel kan bijvoorbeeld betekenen dat je nog een extra jaar krijgt om losse vakken te herkansen (en dus niet in één keer een 15EC module moet volgen als je één vakje niet hebt gehaald).<p>

<b>Wat staat er de komende tijd te gebeuren?</b><p> Verschillende opleidingen zijn met elkaar in overleg over welke modules gedeeld kunnen worden. Ze zullen het eens moeten worden over de exacte inhoud van de modules en over praktische zaken zoals de docenten die ze gaan geven en het kwartiel waarin de module aangeboden wordt.<p> Over een paar maanden zal besloten worden of de hele universiteit overgaat op dit nieuwe onderwijsmodel. De faculteit EWI heeft al aangegeven dat de opleidingen die daaronder vallen (zoals Informatica) sowieso over zal gaan op het nieuwe onderwijsmodel.<p>

<b>Tot slot</b><p> Hopelijk zijn hiermee je vragen beantwoord en je zorgen weggenomen. Als je nog meer wilt weten, stuur me dan even een mailtje!

01 Apr Sun
INF wordt subtrack van CreaTe »

Lees hier de 1 april grap van Inter-Actief

Er wordt al maanden gepraat over een nieuw onderwijsmodel. Het doel hiervan is met name geld besparen door het gemiddeld aantal studenten per vak te verhogen. Volgens recente informatie rondom Route14+ zijn er nieuwe maatregelen die zeer snel ingaan. Om meer studenten tegelijk in de collegezaal te hebben moeten vakken en soms complete opleidingen worden samengevoegd.

Vanwege tegenvallende instroomcijfers en lage opkomst op de voorlichtingsdagen bij Informatica en BIT is besloten deze opleidingen op te laten gaan in het veel sneller groeiende Creative Technology (CreaTe). Binnen CreaTe zal het mogelijk worden om de richting CreaTe IT te kiezen, die in de verte wat weg heeft van informatica. Deze opleiding zal voor ongeveer een kwart uit informaticavakken bestaan, en voor de rest uit algemene CreaTe vakken. BIT zal ook opgaan binnen CreaTe, verwacht wordt dat er enkele bedrijfskundige vakken nog bij de faculteit MB te volgen zijn als extra-curriculaire verrijking.

Vanwege de nodige bezuinigingen zal deze curriculumwijziging een jaar eerder ingaan dan gepland, dus vanaf 1 september 2012. Dat betekent dat vakken die je voor die datum niet hebt gehaald zullen vervallen, en in plaats daarvan zal je een CreaTevak moeten volgen. Zo zal Programmeren 1 vervangen worden door ‘Have Fun and Play’ en Telematicanetwerken door ‘Web 2.0 Mash-Ups’. Welke informaticavakken wél blijven bestaan is nog onduidelijk. Voor een compleet overzicht van de CreaTe vakken, zie <a href="http://www.utwente.nl/create/">www.utwente.nl/create</a>.

Er wordt nog uitgezocht wat precíes de gevolgen voor studenten en studieverenigingen zijn. Morgen heb ik een gesprek met de opleidingsdirecteur hierover en ik ga kijken of we hier nog iets tegen kunnen doen. Als jij goede argumenten hebt waarom dit plan niet door moet gaan, stuur dan even een mailtje naar onderwijs@inter-actief.net, dan neem ik die mee in het gesprek. Zodra ik meer weet licht ik jullie natuurlijk ook in.

27 Mar Tue
Faculteitsraad zoekt INF-student »

De faculteitsraad is op zoek naar een nieuwe informaticastudent! Lijkt het jou wat?

Dit voorjaar worden verkiezingen gehouden voor zowel de personeels- als de studentengeleding van de Faculteitsraad EWI. De raad heeft 8 zetels voor beide geledingen. Vanaf donderdag 15 maart ligt het kiezersregister ter inzage op het stembureau, kantoor Zilverling A116. In het register staat het personeel dat op de peildatum (13 maart jl.) in dienst was bij EWI en de studenten die op deze datum officieel stonden ingeschreven bij een opleiding van de faculteit. <p>

Tot en met donderdag 29 maart, kunnen verzoeken tot verbetering van het register worden ingediend. <p>

De dag kandidaatstelling is vastgesteld op dinsdag 17 april (tot 17.00 u.) <p> Alle informatie, zoals het tijdschema, formulieren etc., komen op de website van EWI onder FR-verkiezingen: <a href ="http://www.utwente.nl/ewi/organisatie/bestuur/faculteitsraad/fr_verkiezingen/">www.utwente.nl/ewi/organisatie/bestuur/faculteitsraad/fr_verkiezingen/</a> <p> De benoeming in de FR geldt voor een periode van twee jaar (personeelsgeleding), resp. één jaar (studentengeleding).

26 Mar Mon
Onderwijsupdate 11 »

Voor sommige studenten is het niet duidelijk bij welke deur ze moeten aankloppen als ze een onderwijsgerelateerde klacht willen indienen.

<i>Door Bas Janssen</i><p>

Voor sommige studenten is het niet duidelijk bij welke deur ze moeten aankloppen als ze een onderwijsgerelateerde klacht willen indienen. Dit is niet erg: elk van de hieronder genoemde commissies is bereid je op weg te helpen om zo het onderwijs te verbeteren. Toch kan het geen kwaad om van alle commissies een beetje af te weten.<p>

<b>Onderwijs Evaluatie Commissie (OEC)</b> <p> De onderwijsevaluatiecommissie (OEC) bewaakt de kwaliteit van het onderwijs door elk vak om de paar jaar een te evalueren. Je moet hierbij denken aan een gestructureerde discussie waarbij onderwerpen zoals tevredenheid, moeilijkheidsgraad en leermethodes aan bod komen. Dit geeft niet alleen een student de mogelijkheid om een vak te beoordelen, maar dit geeft ook de docent een mogelijkheid om zijn vak te verbeteren. <p> <b>Kwaliteitszorg</b><p>

De kern van kwaliteitszorg is de vakevaluaties die je bij elk tentamen voor je neus krijgt. Deze vakevaluaties geven soms signalen af die mogelijk wijzen op problemen of ongewenste situaties binnen een vak. De opmerkingen die een student op het evaluatieformulier plaatst, samen met de uitkomst van de gesloten vragen op het evaluatieformulier, kan een docent helpen zijn vak te verbeteren. Ook gebruikt de faculteit de evaluatie als indicator van het presteren van een vak. <p> <b>Functionaris Onderwijs en de Onderwijscommissie</b><p>

De onderwijscommissie is een commissie van Inter-Actief die de functionaris onderwijs (Marije) helpt met het verbeteren van het onderwijs en het ondersteunen van studenten. Naast de onderwijs gerelateerde activiteiten die de OC organiseert, kunnen studenten bij de OC aankloppen als ze een klacht hebben. Marije kan dan in samenwerking met de OC de student op weg helpen als ‘gids’, maar helpt studenten ook al belangen behartigen: zo voert ze constructieve gesprekken met docenten. <p> Hoewel veel commissies hun best doen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, blijft het idee natuurlijk wel dat studenten zelf de docenten kunnen aanspreken als ze een opmerking hebben over een vak. Veel docenten zullen zelfs blij zijn als ze een gesprek aankunnen met een geïnteresseerde student!<p>

Zit je op dit moment met een klacht of verbeterpunt, dan kan dit verhaal je hopelijk een kant op sturen. Ben je na dit verhaal echter nog niet zeker bij wie je moet aankloppen, dan staat de deur altijd open bij IA, OEC en Kwaliteitzorg en helpen we je graag verder. <p> <b>Emailadressen:</b> <ul> <li><b>OEC</b>: oec@cs.utwente.nl</li> <li><b>Kwaliteitszorg</b>: qual@cs.utwente.nl</li> <li><b>Functionaris onderwijs</b>: onderwijs@inter-actief.net</li> <li><b>Onderwijscommissie</b>: oc@inter-actief.net</li>

23 Mar Fri
Kamer maandag gesloten »

Aanstaande maandag is de Inter-Actief-kamer gesloten, omdat de verwarmingsbuizen worden geïsoleerd.

In verband met deze werkzaamheden moeten veel kasten en bureau's aan de kant worden geschoven. Uiteraard kun je wel gewoon koffie komen halen, en op de bank zitten.

19 Mar Mon
Langstudeerders gezocht! »

Ben jij een langstudeerder die volgend jaar onterecht een langstudeerdersboete moet gaan betalen?

Er wordt hard gewerkt aan een rechtzaak tegen de langstudeerdersboete. Deze wordt georganiseerd door een aantal landelijke studentenorganisaties zoals het ISO. Het gaat met name om mensen die nu al 2 jaar of langer studeren en vertraging hebben opgelopen voordat bekend werd dat er een langstudeerdersboete zou komen. <p> Ben of ken jij zo iemand? Je kan je bijdrage leveren aan deze rechtzaak door jouw verhaal bekend te maken. Stuur jouw of zijn/haar verhaal dan naar Ureka (Fractievoorzitter Dirk-Jan Cornelissen: d.j.cornelissen@student.utwente.nl). Hij zorgt ervoor dat het verhaal op de goede plek terecht komt. Het verhaal moet als volgt zijn opgebouwd: “Mijn naam is….., en ik ben langstudeerder omdat….”.

19 Mar Mon
Acties studeren is investeren »

Deze week zijn er acties tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) waarschuwen staatssecretaris Zijlstra voor de gevolgen van zijn beleid. De verzameling maatregelen waaronder de langstudeerboete, extreem dure tweede studies, het verdwijnen van de basisbeurs in de masterfase zijn een groot risico voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs of zorgen voor nog hogere studieschulden. In een overleg met de staatssecretaris zullen de studentenorganisaties vandaag hem ook confronteren met het ontbreken van een overgangsregeling. <p>

Er zijn twee acties die interessant zijn voor studenten van de UT. Op woensdag 21 maart is er een fietsactie van Amsterdam naar Den Haag, om te protesteren tegen het verkorte reisrecht (OV-Chipkaart). Aanmelden voor de fietsactie kan door een mailtje te sturen aan iso@iso.nl. Op 23 maart is er een "grote manifestatie op de Dam in Amsterdam waarin huidige studenten stil staan bij de kansen die ze hebben gekregen om goed te studeren en die aankomend studenten niet meer krijgen". <p>

Meer informatie is te vinden op <a href ="http://www.iso.nl/NIEUWS/ActiesStuderenisinvesteren.aspx">de website van het ISO</a>. <p>

Bron: <a href="http://www.iso.nl">www.iso.nl</a>

First Back 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Next Last