02 Oct Fri
Onderwijsupdate 189 »

Een nieuwe onderwijsupdate met informatie over onder andere de tweedejaars tentamens en het onderwijsbloemetje van Mark Timmer.

Nieuwe OER

Vorige keer hebben wij gemeld dat het beste tentamencijfer gaat gelden volgende jaar. Dit is waarschijnlijk niet het geval. Het gerucht schijnt dat dit in de laatste revisie er toch uit is gehaald, maar dit weten we niet zeker. Binnenkort komt de goedgekeurde versie online.

Tweedejaars tentamens

In de tentamenweek vallen voor de tweedejaars alle drie de tentamens (GGB, Calculus 2 en telematica netwerken) samen. Dit is natuurlijk heel vervelend en BOZ is hier inmiddels van op de hoogte. Ze zijn op het moment van schrijven druk bezig.

Onderwijsbloemetje

Tijdens de onderwijsweek is er weer een onderwijsbloemtje uitgereikt! Ditmaal aan Mark Timmer voor zijn inzet bij programmeren 2.

Ieder jaar nomineert Inter-Actief een docent voor de onderwijsprijs, die jaarlijks bij de opening van het academisch jaar uit wordt gereikt. Helaas biedt deze prijs te weinig ruimte om waardering uit te spreken voor docenten die zich inzetten voor de verbetering van het onderwijs. Daarom reikt Inter-Actief ook regelmatig het onderwijsbloemetje uit.

Via de onderwijswebsite kun je docenten nomineren voor het bloemetje, zodat we deze uit kunnen blijven reiken.

Je kunt de onderwijswebsite vinden op www.inter-actief.net/onderwijs.

01 Oct Thu
Onderwijsbloemetje Mark Timmer »

Mark Timmer heeft het eerste Inter-<i>Actief</i> onderwijsbloemetje van dit studiejaar ontvangen.

De werkcollegedocent van onder meer Basismodellen in de informatica en ADC kreeg het bloemetje, omdat hij zich vol enthousiasme inzet tijdens zijn colleges en ook geen moeite heeft extra begeleiding te bieden aan studenten die dat nodig hebben.

Het onderwijsbloemetje werd Mark Timmer overhandigd tijdens de LaTeX-cursus die hij, geheel belangeloos, gaf tijdens de Inter-<i>Actief</i> Onderwijsweek.

Alt text

Inter-<i>Actief</i> rijkt een paar keer per jaar het onderwijsbloemetje uit aan een docent die zich op een speciale manier inzet voor het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een docent zich extra flexibel inzet of dat hij een vak op een goede manier vernieuwd.

Heb je college van een docent die ook een bloemetje verdient, vul dan <a href="http://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/onderwijsbloemetje/">dit formulier</a> in Onderwijscommissie of meldt het bij het bestuur in de kamer!

15 Sep Tue
Onderwijsupdate 188 »

Deze keer kun je lezen over het nieuwe onderwijs- en examenregelement en de nieuwe opleidingsdirecteur.

Nieuwe opleidingsdirecteur INF

Na jaren van dienst is opleidingsdirecteur Gerrit van der Hoeven vervangen door Rom Langerak, lid van de vakgroep FMT en onder andere bekend van het vak ADC (Algoritmen, Datastructuren en Complexiteit).

In tegenstelling tot Gerrit, heeft Rom geen volledige aanstelling gekregen (zoals tegenwoordig gebruikelijk). Hij zal dan ook gewoon college blijven geven. Rom heeft wel aangegeven zich actief met zowel docenten als studenten te willen betrekken; we zullen hem daarom ook nog regelmatig op borrels tegenkomen.

Gerrit zal opleidingsdirecteur van de HMI-master blijven en wordt daarnaast opleidingsdirecteur van de nieuwe studie Creative Technology (CreaTe).

Nieuwe OER

Naast een nieuwe opleidingsdirecteur, is er met ingang van dit jaar ook een nieuw onderwijs- en examenregelement (OER) van kracht. Zo beschrijft de OER met welke vakken je je diploma kunt halen. De wijzigingen in het studieprogramma kun je al sinds vorig studiejaar nakijken via de onderwijswebsite van Inter-Actief.

Verdere belangrijke wijzigingen zijn onder andere dat het beste tentamencijfer, in plaats van het laatste, voor een vak blijft staan. Het resultaat van tentamens is nu nog maar zes jaar geldig en dan moet je een bachelor- of master-diploma hebben gehaald. Als je een vak na drie pogingen nog niet hebt gehaald moet je met de docent een plan maken over hoe je het vak gaat aanpakken. Bovendien is de nakijktermijn verlengd naar twintig dagen (waarbij het op TOST moet staan).

Wiskundetoets

Naast veel nieuwigheden, is er ook iets dat al veel langer speelt bij de opleiding: de wiskundetoets. Deze is afgelopen week afgenomen en de resultaten geven de eerstejaars inzicht in hun wiskundekennis.

De resultaten van de toets zijn geheel vrijblijvend: er hangen geen verplichtingen aan een slecht resultaat en je bent dus niet verplicht om bijscholing te volgen. Als je moeite hebt met wiskunde, is het echter wel aan te raden om deze te volgen.

Propedeusebundel

De propedeusebundel, gemaakt door de onderwijscommissie van Inter-Actief, is voor het eerst uitgereikt aan eerstejaars tijdens de wiskundetoets. De bundel, gevuld met oude tentamens en samenvattingen van eerstejaars vakken, is onder applaus in ontvangst genomen. Binnenkort zal de commissie de bundel evalueren.

Tentamenbank

Iets dat al veel langer bestaat, is de tentamenbank. In de tentamenbank vind je veel tentamens die in de afgelopen jaren af zijn genomen en die ideaal zijn als oefenmateriaal.

De tentamenbank bestaat echter alleen omdat er mensen zijn die hun tentamens meenemen en inleveren bij Inter-Actief. Als je jouw tentamens inlevert, krijg je bovendien een lot voor de tentamentombola, waarmee je kansmaakt op leuke prijzen!

De tentamenbank is te bereiken via de onderwijswebsite van Inter-Actief.

Onderwijsbloemetje

Ieder jaar nomineert Inter-Actief een docent voor de onderwijsprijs, die jaarlijks bij de opening van het academisch jaar uit wordt gereikt.

Helaas biedt deze prijs te weinig ruimte om waardering uit te spreken voor docenten die zich inzetten voor de verbetering van het onderwijs. Daarom reikt Inter-Actief ook regelmatig het onderwijsbloemetje uit.

In augustus is het onderwijsbloemetje uitgereikt aan Marc Uetz. Hij heeft het vak Discrete Wiskunde II, dat traditioneel één van de vakken binnen het curriculum was waar slecht op werd gescoord, vernieuwd en de opzet veranderd. Het vak is hierdoor maarliefst 1,4 punt hoger beoordeeld in de schriftelijke evaluatie. Helaas kon Marc het bloemetje niet in ontvangst nemen vanwege de geboorte van zijn zoon. Per e-mail heeft hij echter aangegeven erg blij te zijn met de prijs.

Via de onderwijswebsite kun je docenten nomineren voor het bloemetje, zodat we deze uit kunnen blijven reiken.

Klachten

Op de website kun je ook klachten indienen. In het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een klacht ingediend over de hitte in de practicumzalen. Inmiddels is gebouwbeheer de zaal aan het aansluiten op het koelsysteem, zodat het in de volgende zomer wel uit te houden zal zijn in de zalen.

Ook komen er nog steeds klachten binnen over het overschrijden van de nakijktermijn van tentamens. Rom heeft aangegeven deze klachten serieus te nemen; blijf ze dus gewoon indienen, evenals alle andere klachten. Alleen als je ze indient, kunnen we er wat mee!

Je kunt de onderwijswebsite, met de klachtenbank, vinden op www.inter-actief.net/onderwijs.

14 Sep Mon
Het is Inter-Actief Onderwijsweek! »

Om het nieuwe studiejaar goed te beginnen en te laten zien wat Inter-<i>Actief</i> doet op het gebied is het deze week Onderwijsweek!

Dagelijks zijn er diverse activiteiten. Welke toegankelijk zijn met een Inter-<i>Actief</i> Onderwijskaart. Deze kun je ophalen in de Inter-<i>Actief</i> kamer.

Dit is de agenda voor de Inter-<i>Actief</i> Onderwijsweek:

<b>Maandag: Onderwijslunch met de nieuwe opleidingsdirecteur</b> <i>12:30 uur, LA A118</i><br /> Wil jij ook zo graag kennis maken met de nieuwe opleidingsdirecteur? Kom dan mee discussiëren over een aantal interessante en pittige stellingen!

<b>Dinsdag: TentamenTombola</b> <i>16:00 uur, EWI-borrelruimte</i><br /> Voor iedereen die tentamens heeft ingeleverd in het afgelopen half jaar én iedereen die dat niet gedaan heeft is dit het moment om prijzen te winnen! Ook aanwezigheid levert een lot op! Bekijk vooraf even <a href="http://www.inter-actief.utwente.nl/onderwijs/nl/reglement-tentamentombola/">de regels rondom de TentamenTombala</a>.

<b>Woensdag: LaTeX-cursus</b> <i>14:00 - 18:00 uur, ZI 4054</i><br /> LaTeX is de standaard als het gaat om academisch tekstverwerken. Mark Timmer geeft een gratis introductiecursus. <a href="http://www.inter-actief.utwente.nl/activiteiten/1956/2009/9/16/cursus-latex/">Let op: inschrijven is verplicht!</a>

<b>Donderdag: lunchlezing ecomputing - TNO</b> <i>12:30 uur</i><br /> Richard Beekhuis van de ict-afdeling van TNO komt een teaser geven over de presentatie die TNO geeft op het symposium op 7 oktober.

<b>Donderdag: Inter-<i>Actief</i> BBQ</b> <i>17:00 uur, achter Langezijds</i><br /> Even geen onderwijs, wel een barbecue. Gewoon, omdat het kan. Een kaartje kun je kopen voor maar twee euro in de Inter-<i>Actief</i> kamer, de Onderwijskaart geeft geen toegang!

<b>Vrijdag: OnderwijsVriMiBo</b> <i>16:00 uur, EWI-borrelruimte</i><br /> De wekelijkse VriMiBo met gratis bier & docenten. Voor twee gratis consumpties is een Onderwijskaart nodig!

<b>De hele week: Klachtenkoek</b> <i>Dagelijks 9:00 - 16:00 uur</i><br /> Haal een gratis koek op in de Inter-<i>Actief</i> kamer met je Onderwijskaart.

Inter-<i>Actief</i> helpt je bij je studie!

13 Sep Sun
Woensdag: LaTeX-cursus »

LaTeX is de standaard als het gaat om academisch tekstverwerken. Tijdens de Inter-<i>Actief</i> Onderwijsweek geeft Mark Timmer een introductiecursus LaTeX.

De cursus vindt woensdagmiddag 16 september tussen 14:00 en 16:00 uur plaats. Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf <a href="http://www.inter-actief.utwente.nl/activiteiten/1956/2009/9/16/cursus-latex/">inschrijven</a>.

08 Sep Tue
MSDNAA: Windows 7 »

Windows 7 is op 11 September 2009 vanaf 16h00 beschikbaar op MSDN AA @ IA.

Windows 7 Professional zal vanaf bovengenoemd tijdstip ter download beschikbaar worden gesteld.

Gezien veel mensen W7 willen binnenhalen zullen er restricties gelden in de hoeveelheid bandbreedte en de hoeveelheid connecties per IP.

Wees zo sociaal deze limitaties te respecteren en hier niet omheen trachten te werken door vanaf verschillende IP's en/of over VPN te gaan downloaden.

Dit wordt in de gaten gehouden, gebruikers die hier misbruik van maken zullen hun downloads geannuleerd zien en op de blacklist van MSDN AA @ IA worden gezet.

03 Sep Thu
CoLeX presenteert.. »

Ook dit jaar zorgt de Commissie Excursies en Lezingen(CoLeX) voor een cyclus van lunchlezingen. In het eerste kwartiel zal de lunchlezing wekelijks plaatsvinden op de dinsdag.

De lunchlezingen in het eerste kwartiel zullen bestaan uit lezingen van bedrijven over ICT-gerelateerde onderwerpen. Ook zullen er twee gerelateerd zijn aan het symposium die 7 oktober plaatsvindt. Deze lunchlezingen zullen in Langezijds A118 plaatsvinden en er zal uiteraard lunch aanwezig zijn. Wij hopen jullie elke dinsdag te zien!

01 Sep Tue
Grootse presentatie »

<b>Op 24 september</b> zal de <b>lustrum</b> I/O Vivat worden uitgereikt met een grootse presentatie in de EWI-borrelruimte<br/>Met <b>spectaculaire act</b> en <b>bubbels</b>!

En jawel! Het is zover, na 25 jaar komt de lustrum editie van ons populair wetenschappelijk magazine uit.
<embed src="http://jaycut.com/flash/preview.swf" allowScriptAccess="always" width="408" height="324" bgcolor="#FFFFFF" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="file=http://jaycut.com/mixes/send_preview/86335&type=flv&returnUrl=http://jaycut.com/&locale=en&author=EelcoTje&autostart=true&mixerUrl=http://jaycut.com/mixer&inviteFriendsUrl=http://jaycut.com/myjaycut/friends/invite&createGroupUrl=http://jaycut.com/group/create&image=http://jaycut.com/mix/86335/thumbnail_big.jpeg&profileUrl=http://jaycut.com/user/EelcoTje"/>

07 Aug Fri
Onderwijsbloemetje Marc Uetz »

Marc Uetz, docent van DW2 heeft vorig kwartiel het tweede Inter-<i>Actief</i> Onderwijsbloemetje gekregen.

Het onderwijsbloemetje wordt binnen Inter-Actief altijd uitgereikt aan een docent die zich op een speciale manier inzet voor het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een docent zich extra flexibel inzet of dat hij een vak op een goede manier vernieuwd.

Het vak Discrete wiskunde 2 is vorige jaar opgepakt door een andere docent namelijk Marc Uetz. Deze docent heeft het vak vernieuwd en de opzet veranderd. Hierdoor is het vak met maar liefst 1,4 punt verbeterd. Wij vinden dit een geweldige verbetering en vinden een onderwijsbloemetje hiervoor dan ook meer dan terecht!

Helaas was de docent zelf op het moment van uitreiken niet beschikbaar omdat hij net een zoon had gekregen. Hij heeft via de mail wel laten weten erg blij te zijn met de prijs!

Heb je college van een docent die ook een bloemetje verdient, <a href="mailto:oc@inter-actief.net">mail</a> dan naar de Onderwijscommissie of meldt het bij het bestuur in de kamer!

Alt text

26 Jun Fri
Het kandidaat-bestuur is bekend! »

Met veel vreugde kunnen wij u aankondigen dat het kandidaat-bestuur voor het 31ste bestuur van Inter-Actief zich alsvolgt gevormd heeft; (klik voor meer)

Rick van Galen - Voorzitter
Jarmo van Lenthe - Secretaris
Sandra Drenthen - Penningmeester
Jurrien Wagenaar - Functionaris Intern
Niek Tax - Functionaris Extern
Ralph Broenink - Functionaris Onderwijs

Op 13 oktober 2009 om 20:00 uur zal de ALV plaatsvinden. De constitutieborrel zal plaatsvinden op 14 oktober 2009 vanaf 16:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur der I.C.T.S.V. Inter-Actief

kandidaatbestuur
v.l.n.r.: Ralph, Jurriën, Jarmo, Rick, Sandra, Niek

02 Jun Tue
Curriculumtool »

Er is een curriculumtool beschikbaar. Klik hier om te kijken welke vakken je vanaf 1 sept nog moet volgen

Er is een curriculumtool beschikbaar voor alle informaticastudenten. Klik hier om te kijken welke vakken je vanaf 1 september nog moet volgen.

Vanaf 1 september 2009 geldt er een nieuw curriculum voor de bacheloropleiding Technische Informatica. Studenten die voor 1 september 2008 aan de opleiding zijn begonnen worden hierdoor geconfronteerd met een overgangsregeling. Deze heb je allemaal gekregen via een mail. Dit overzicht werd echter door veel mensen ervaren als niet overzichtelijk. Daarom hebben wij een curriculumtool gemaakt. Met deze curriculumtool kun je zien hoe je de reeds gehaalde vakken kunt inzetten in het nieuwe curriculum.

Disclaimer: Deze curriculumtool is door de Onderwijscommissie van Inter-Actief) gemaakt, gebaseerd op de Overgangsregeling van de opleiding Technische Informatica. Hoewel deze tool met de grootste zorg is samengesteld, kan deze tool fouten bevatten. Heb je daarom vragen over de overgangsregeling, of heb je het vermoeden dat je een fout hebt gevonden, neem dan contact op met de Onderwijscommissie of de opleidingscoördinator.

29 May Fri
Onderwijsupdate 186 »

Weer een onderwijsupdate. Deze keer gaat het weer over de curriculumherziening, een herkansing mogelijkheid bij M&O en tentamens die te laat zijn nagekeken

Onderwijsupdate 186

Curriculumherziening

Er is nog een laatste wijziging in de curriculumherziening gekomen. Als je alle drie de keuzevakken hebt gevolgd krijg je vrijstelling voor alle keuzevakken in het nieuwe curriculum. Dit voorkomt een rare situatie waarin je alle oude keuzevakken niet als vervanging kan gebruiken voor de nieuwe en er EC verdwijnt. Deze regel geld alleen als je al je keuzeruimte voor 1 september 2009 hebt ingevuld. De tool waar de vorige keer uitgebreid over is gesproken gaat binnenkort online komen. Er moeten nog slechts een paar kleine dingen zoals spelfouten worden bijgewerkt voordat hij online kan. Ik hoop dus (wederom) dat na het weekend dat deze handige tool online staat.

Herkansing

Voor alle eerstejaars BIT studenten die de herkansing van M&O wilde doen was er een probleem. De herkansing was verplaatst naar midden in de integratie week. Het verplaatsen van deze herkansing was erg moeilijk, dus komt er een extra tentamen mogelijkheid voor alleen de BIT studenten. De BIT’ers krijgen een los tentamen. Afhankelijk van het aantal aanmelding wordt dit een schriftelijk of een mondeling tentamen.

Tentamens te laat nagekeken?

Via de nieuwe website is het supersimpel om door te geven dat een vak te laat is nagekeken. Naast dit, kun je ook aangeven dat het vak nu wel is nagekeken. Hierdoor komt er veel informatie beschikbaar over hoe veels te laat een docent is en kunnen wij in de toekomst gerichter stappen gaan ondernemen. Blijf dit dus vooral doen!

Als je nog opmerkingen, vragen en klachten hebt over onderwijs laat ze dan vooral weten. Loop even langs de Inter-Actief kamer, gebruik de nieuwe website of mail naar onderwijs@inter-actief.net

First Back 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Next Last